O-STA

Na voljo brezplačna plakatna mesta za parlamentarne volitve

V Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 6/2022 smo objavili Odredbo o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. Rok za oddajo namere za sodelovanje v volilni kampanji je petek, 18. marec. Vloge lahko oddate v glavni pisarni Mestne občine Velenje.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si smo v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 6/2022 (https://arhiva.velenje.si/Vestniki/2022/Vestnik%206%202022.pdf) objavili odredbo, s katero so določeni način in pogoji lepljenja ter nameščanja plakatov z volilno-propagandnimi sporočili v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo potekale v nedeljo, 24. aprila 2022. Danes smo v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 8/2022 objavili redakcijski popravek te odredbe (https://arhiva.velenje.si/Vestniki/2022/Vestnik%208%202022.pdf).

V času volilne kampanje bo občina zagotovila 20 oglaševalskih mest, na katerih bodo postavljeni panoji, ki jih zagotovi Mestna občina Velenje. Lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje se določi z javnim žrebom, ki bo izveden v ponedeljek, 21. marca, ob 11. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje