O-STA

Raziskava REUS 2022 usmerjena na gospodinjstva

Začenja se 8 val Raziskave REUS
Naslovna stran poročila Raziskave REUS GOS 2022

V tem letu bomo ponovno izmerili, kako slovenska gospodinjstva ravnajo z energijo. V 8. valu Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije - REUS bomo anketirali 1.000 gospodinjstev po vsej Sloveniji.

V agenciji Informa Echo skupaj s partnerji CEU IJS, GI ZRMK, Ipsos in SURS pripravljamo 8. val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije - REUS GOS 2022, ki bo usmerjen na gospodinjstva. Zadnji val Raziskave REUS za gospodinjstva smo izvedli v letu 2019.

Uporabnost podatkov in časovnih vrst

Raziskava REUS je v zadnjih letih z novimi vidiki aplikativnosti podatkov in časovnih vrst dodatno pridobila na pomenu. Po naročilu MZI smo izdelali temeljito analizo rezultatov raziskave, ki služi kot podlaga za sistemski pristop k ozaveščanju in informiranju o URE in OVE. Za MOP ARSO smo doslej pripravili 8 okoljskih kazalcev o ravnanju z energijo. Raziskava REUS je postala temelj Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo - EURE.

Dostop do obstoječih poročil

Na prenovljeni spletni strani https://porocila.reus.si/ lahko najdete javno dostopna poročila Raziskave REUS za gospodinjstva ter za javni in storitveni sektor, ki so sistematično razvrščena v tri kategorije:

· Predstavitve rezultatov Raziskave REUS v infografikah

· Povzetki standardnih poročil Raziskave REUS in

· Naročniška poročila državne uprave

Sofinanciranje Raziskave REUS GOS 2022

S ciljem zagotovitve uporabe podatkov v javni upravi standardni del Raziskave REUS GOS 2022 sofinancira podjetje Borzen, ki izvaja gospodarsko javno službo operaterja trga z elektriko, vključno z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Sofinancer Raziskave REUS GOS 2022 je tudi Agencija Republike Slovenije za okolje v okviru Ministrstva za okolje in prostor, ki rezultate Raziskave REUS uporablja kot podlago za pripravo okoljskih kazalcev za ravnanje z energijo.

Rajko Dolinšek