O-STA

Odziv NLB na odločitev Ustavnega sodišča o zadržanju Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

Sporočilo za javnost
14. marec 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 10. marca 2022 sprejelo sklep, da se v celoti zadrži izvajanje Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (v nadaljevanju. ZOPVTKK). Odločitev je bila sprejeta soglasno. Navedeno pomeni, da je izvajanje zakona zadržano do končne odločitve Ustavnega sodišča o skladnosti ZOPVTKK z ustavo in v tem času ne tečejo roki, ki jih za posamezne obveznosti bank predvideva ZOPVTKK.

"V NLB verjamemo, da bo Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost ZOPVTKK z ustavo in ga v celoti razveljavilo. NLB, ki je skupaj z drugimi osmimi bankami vložila pobudo za presojo ustavnosti ZOPVTKK, je večkrat poudarila, da je Zakon v več pogledih v nasprotju z ustavo, saj med drugim retroaktivno posega v veljavno sklenjena pogodbena razmerja, krši načelo pravne varnosti, enakosti, pravico do zasebne lastnine in v svobodno gospodarsko pobudo ter je v nasprotju z evropskim pravnim redom," je ob tej priložnosti dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Ustavno sodišče je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno. NLB bo do končne odločitve Ustavnega sodišča o ustavnosti ZOPVTKK spoštovala veljavno zakonodajo in izdane sodne odločbe, hkrati pa uveljavljala vsa pravna sredstva, ki jih ima na razpolago. Ločeno zahtevo za presojo ustavnosti ZOPVTKK je vložila tudi Banka Slovenije.

NLB Komuniciranje