O-STA

Inavgurirana redna profesorica in profesor UP

Skupinska fotografija

Univerza na Primorskem

Università del Litorale

University of Primorska

Titov trg 4 • SI-6000 Koper

+386 (0)5 611 75 53

info@upr.si • www.upr.si

SPOROČILO ZA JAVNOST

V torek, 15. marca 2022, je potekala inavguracija izvoljenih v naziv redni profesor, kar predstavlja najvišji naziv. V Tednu Univerze na Primorskem (14. - 18. marec 2022) se bo zvrstilo še nekaj družabnih in slavnostnih dogodkov, ob tem pa opozarjamo, da se konec tedna izteče tudi prvi prijavni rok za dodiplomske študijske programe.

Na slovesnosti v Armeriji Univerze na Primorskem je v torek, 15. marca 2022, rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar ob dekanji UP Pedagoške fakultete, prof. dr. Mare Cotič, na inavguraciji izročila odločbe o izvolitvi v naziv dvema novima rednima profesorjema Univerze na Primorskem.

Inavgurirana sta bila:

· Dr. Darijo Felda, redni profesor za področje Didaktika matematike in

· Dr. Anna Kožuh, redna profesorica za področje Didaktika.

Inavguracijo je rektorica pospremila z mislijo: "Včeraj smo podelili nazive doktorjev znanosti, ki predstavljajo začetke raziskovalne poti, naziv redni profesor pa je najvišji akademski naziv, ob katerem prejemnikom vedno želim, da jih to ne bi ustavilo, ampak jim dalo nov zagon za nadaljevanje znanstveno-raziskovalnega dela."

Življenjepis dr. Darja Felde ob izvolitvi v naziv rednega profesorja za področje Didaktika matematike na Univerzi na Primorskem:

Darjo Felda je doktorski študij je zaključil leta 2011 na UP Pedagoški fakulteti, kjer je od leta 2003 zaposlen, njegovo področje poučevanja je didaktika matematike. Od novembra 2019 pa je prorektor za študijske zadeve Univerze na Primorskem.

Kot raziskovalec se ukvarja zlasti z razvojem sodobnih modelov poučevanja in učenja matematike ter s kompleksnim vprašanjem o smislu pouka matematike in o učinkovitosti poučevanja in učenja. Sodeloval je v več projektih s področja kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Rezultate svojega znanstveno-raziskovalnega dela je kot soavtor vnašal tudi v matematične učbeniške komplete. Več učbenikov je tudi prevedenih v italijanski jezik in se uporablja v šolah z italijanskim učnim jezikom.

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije mu je leta 1998 podelilo posebno nagrado za uspešno delo z mladimi matematiki, leta 2008 pa še priznanje za dolgoletno vodenje matematičnih tekmovanj. Leta 2007 je bil odlikovan z redom za zasluge s strani predsednika Republike Slovenije. Leta 2013 je prejel nagrado za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem. Leta 2016 pa je prejel nagrado Republike Slovenije na področju šolstva.

Življenjepis dr. Anne Kožuh ob izvolitvi v naziv redne profesorice za področje didaktika in znanstvene svetnice na Univerzi na Primorskem:

Anna Kožuh je končala doktorski študij leta 1996 na Univerzi v Opolu na Poljskem. Leta 2004 je zagovarjala habilitacijsko delo na Univerzi v Minsku in pridobila naslov: habilitirani doktor na področju pedagogike. Leta 2004 ji je Senat Univerze v Krakovu podelil naziv izredni profesor za področje humanističnih ved. Senat Univerze na Primorskem jo je leta 2009 prvič izvolil v naziv visokošolska učiteljica - izredna profesorica za področje didaktike in v znanstveni naziv višja znanstvena sodelavka. Od leta 2009 dela na UP Pedagoški fakulteti, kjer je redno zaposlena.

Svoje raziskave o delu učiteljev izvaja v različnih državah in na različnih celinah. V znanstveno-raziskovalnem delu se osredotoča na problem učinkovitosti sodobnih metod poučevanja ter kakovosti izobraževalnega procesa. V raziskavah analizira inovativne učne metode, pedagoške kompetence učiteljev s poudarkom na njihovi ustvarjalnosti in ugotavljanja rezultatov pouka. Sodeluje z raziskovalnimi centri v Evropi in po svetu ter izvaja številne raziskovalne projekte. Njeni dosežki vključujejo številne znanstvene objave in prevode monografij s področja pedagogike. V okviru umetniškega udejstvovanja je imela pet samostojnih fotografskih razstav o šolskih sistemih na različnih koncih sveta.

Prejela je nagrado za znanstveno delo rektorja na univerzi "Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University" za izjemne znanstvene dosežke in nagrado dekana Fakultete za psihologijo in humanistične vede za zelo visoko oceno pedagoškega in znanstvenega dela. Dobila je tudi priznanje Univerze v Donbasu (Ukrajina) za plodno znanstveno delo in prispevek k razvoju sodelovanja med univerzami.

Za dodatne informacije smo na voljo na: pr.up@upr.si ali na 041 716 358