O-STA

Dnevi evropske kulturne dediščine 2001

Dnevi evropske kulturne dediščine 2001 se bodo pričeli s slavnostnim odprtjem 24. 09. 2001 ob 20.00 v Moderni galeriji.
V zadnjem tednu septembra se bodo zvrstile različne prireditve, ki bodo javnosti predstavljale kulturno dediščino preteklega stoletja.


V letu 2001 je koordinacijo tradicionalne jesenske prireditve DEKD (Dnevov evropske kulturne dediščine ) prevzel Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Osrednja tema DEKD, ki bodo letos potekali med 24. 09. in 01.10., bo posvečena dediščini preteklega stoletja. Podobno kot veliko evropskih držav, ki sodelujejo v okviru DEKD se želimo tudi mi na pragu novega, ozreti nazaj in pregledati bogastvo ustvarjanja v času, ki smo ga poimenovali 20. stoletje: od moderne do sodobne. Med prireditvami DEKD, katerih cilj je predstaviti javnosti kulturno dediščino dvajsetega stoletja ter problematiko njenega ohranjanja, naj posebej omenimo mednarodni simpozij 20. stoletje: arhitektura od moderne do sodobne, ki bo potekal na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, med 28. in 30. septembrom 2001.
Prijavnice in dodatne informacije dobite na ZVKDS, Cankarjeva 4, Ljubljana, telefon 2008150. Vsi študentje imajo na simpozij prost vstop.

Kot vsa leta doslej bo prireditve obogatil tudi novi vodnik po slovenski kulturni dediščini. Vodnik bo izšel meseca septembra in je že deseti po vrsti iz zbirke DEKD. V njem bodo avtorji (Stane Bernik, Miha Dešman, Jovo Grobovšek, Andrej Hrausky, Nataša Koselj, Janez Koželj, Breda Mihelič, Eva Pezdiček, Jelka Pirkovič, Damjan Prelovšek, Danijela Tomšič, Aleš Vodopivec, Maruša Zorec, Gojko Zupan) predstavili 33 arhitektur, ki so nastale med leti 1920 in 2000, ter so uvrščene v portfelj slovenske kulturne dediščine. V uvodnem delu je vodniku dodan tudi kratek pregled razvoja slovenske arhitekture, ki je nastala v času po secesiji ter smernice in teoretske podlage njenega ohranjanja in varovanja.