O-STA

Sto tisoč evrov za spodbujanje podjetništva

V Mestni občini Velenje za sofinanciranje podjetništva namenjamo 100.000 evrov, in sicer za sklop A (spodbujanje naložb v gospodarstvo) 50.000 evrov, za sklop B (spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju) 30.000 evrov in za sklop C (spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja - spodbujanje prijav podjetij na javne razpise) 20.000 evrov. Prijave za sklopa A in C so možne do 4. maja, za sklop B pa do 8. julija.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si in v Uradnem listu RS, številka 38/2022 smo objavili Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje. Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju Mestne občine Velenje in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju Mestne občine Velenje. Do sredstev so upravičeni tudi subjekti, ki nimajo sedeža v Mestni občini Velenje, vendar bodo izvajali projekt na območju občine Velenje.

Prijave so možne do 4. maja 2022 do 9. ure, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla. Za sklop B (spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju) je rok za prijave do 8. julija 2022 do 9. ure. Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.velenje.si (Javne objave).

Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski obliki preko aplikacije na povezavi https://velenje.tendee.net. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti oddan do roka v vložišče Mestne občine Velenje, skladno z besedilom razpisa.

Prijazno vabljeni k prijavi.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje