O-STA

Sprejeta strategija razvoja turizma

Velenjski občinski svet je sprejel strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj za obdobje 2022-2027 z vizijo, da bo Šaleška dolina najbolj prijazna destinacija za družine v Sloveniji. Pripravljavci so osnutek dopolnili na področju produktov festivalskega turizma, in sicer, da bi bili dogodki trajnostno naravnani. Strategija je živ dokument, ki se lahko v času izvajanja glede na razmere še dopolnjuje. Predlog strategije mora potrditi še Svet Občine Šoštanj.

Na decembrski seji so bili svetnice in svetniki velenjskega občinskega sveta podrobno seznanjeni z osnutkom strategije s strani pripravljavcev, na današnji seji v Velenju pa so predlog potrdili. V Velenju smo v zadnjem desetletju storili pomemben korak na področju turizma, saj smo začeli sistemsko vlagati v projekte za razvoj: Vista - park z razgledom, celovita prenova Starega Velenja, izgradnja 20 kilometrov kolesarskih povezav, začetek gradnje kolesarskih poti proti Dobrni in Doliču.

V skladu z novo strategijo si bomo prizadevali, da bo Šaleška dolina postala družinam prijazna dolina, Velenje pa družinam najbolj prijazna destinacija v Sloveniji.

Strategijo razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027 je pripravil Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju z Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj, deležniki v turizmu in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje