O-STA

Župan čestital prejemnikom bronastega priznanja Civilne zaščite

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je sprejel prejemnike bronastega priznanja Civilne zaščite. Zahvalil se jim je za nesebično pomoč in požrtvovalnost ter izrazil ponos, da so v naši lokalni skupnosti posamezniki, ki so pripravljeni sočloveku priskočiti na pomoč, ko jo ta najbolj potrebuje. Ponosni smo, da so prizadevanja naših občanov prepoznana tudi na državnem nivoju.

Bronasto priznanje Civilne zaščite so prejeli Darja Lipnikar, Urban Koprivnikar, Matjaž Kroflič, Jože Švener in Igor Zupan. Priznanja in nagrade Civilne zaščite se podeljujejo pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite se je letos na podlagi prejetih predlogov odločila za podelitev 284 priznanj, od tega 132 bronastih, 82 srebrnih, 29 zlatih, 40 plaket in kipca Civilne zaščite. Ponosni smo, da so prizadevanja naših petih občanov prepoznana tudi na državnem nivoju.

Župan se je nagrajencem zahvalil za nesebično pomoč, ki jo namenjajo posameznikom v stiski. Izpostavil je tudi odlično organiziranost Civilne zaščite na lokalnem nivoju, ki nam jo priznavajo tudi druge lokalne skupnosti.

Dobro sodelovanje različnih organizacij, gasilcev, zdravstvenih delavcev in predstavnikov Civilne zaščite se je še posebej izkazalo v času zdravstvene krize. Verjamemo, da bomo z ustanovitvijo satelitskega urgentnega centra in javno gasilsko službo to delovanje dvignili na še višji nivo.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje