O-STA

Pozivamo k preudarnemu ravnanju z e-odpadki

Občanke in občane pozivamo k ločevanju starih aparatov in odpadnih baterij, ki v domačem gospodinjstvu hitro pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki. Tovrstni odpadki so nevarni odpadki in nepravilno odloženi predstavljajo nevarnost za okolje. Surovine, ki se nahajajo v njih pa so za vedno izgubljene. V Velenju lahko takšne odpadke odložimo v zbiralnike za odpadno elektronsko in električno opremo na 29 mestih. Večje kose lahko občani oddajo v Zbirnem centru Velenje (odlagališče ob cesti v Škale) ali pri trgovcih, ki ob nakupu nove opreme prevzamejo staro.

V ulične zbiralnike se lahko odda male gospodinjske aparate (električne mešalnike, likalnike, tehtnice, ure, grelnike vode, ožemalnike, opekače kruha ...), prenosne baterije in akumulatorje, elektronske igrače, računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilne telefone, računalnike, tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate, slušalke ...) in drugo malo opremo in orodje (sušilnike, električna orodja, brivnike, svetilke ...). V ulične zbiralnike ne sodijo TV in monitorji ter sijalke, saj se lahko razbijejo. Le-te se lahko odda v trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni koti) ali v zbirnih centrih. V ulične zbiralnike prav tako ne sodijo kakršnikoli drugi odpadki. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na povezavi https://www.velenje.si/files/default/brosure/PUP_Saubermacher_brosura_2021.pdf.

Družba ZEOS je v našem mestu izvajalec skupne sheme ravnanja z e-odpadki, odpadnimi baterijami, odpadnimi industrijskimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami. V sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno s sloganom Še sem uporaben so popolnoma prenovili in nadgradili spletno stran https://www.zeos.si/. Na njej posameznike in organizacije ozaveščajo o možnostih koriščenja krožnih storitev s področja e-opreme ter o okoljskih učinkih krožnega ravnanja v Sloveniji in svetu.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje