O-STA

Z aprilom odpiramo sezono za izposojo koles Bicy

Od petka, 1. aprila, naprej bodo kolesa v sistemu Bicy ponovno na voljo za uporabo. V zimskem času sistem ni deloval, saj so na njem potekala vzdrževalna dela. Odprtje nove sezone avtomatiziranega sistema za izposojo koles Bicy, v katerem je na voljo 148 koles, od tega je polovica koles električnih, bomo zaznamovali z dogodkom za novinarje, ki ga bomo pripravili v petek, 1. aprila, ob 11. uri pred Mestno občino Velenje ob postaji Bicy. Na dogodku bodo izjave podali župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Šoštanj Darko Menih in direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec. Prisoten bo tudi predstavnik Medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki skrbi za vzdrževanje informacijskega sistema Bicy. Predstavniki medijev bodo lahko po uradnem delu sistem Bicy tudi preizkusili.

Uporaba storitev sistema Bicy je brezplačna, le ob vsakoletni registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, se delno krijejo stroški vzdrževanja in registracije v višini 10 evrov. Registracija je možna v Vili Bianca, tj. na sedežu Zavoda za turizem Šaleške doline (Stari trg 3, Velenje), od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro ter enkrat tedensko v prostorih Občine Šoštanj (Trg svobode 12, Šoštanj). Kolesa so na voljo na 16 izposojevalnih postajah v Velenju (Avtobusno postajališče Velenje, Vila Bianca, Mestni stadion - MIC, Mladinski hotel, Mestna občina Velenje, Sončni park, Selo, Gorica, Šolski center Velneje Stavba C, TC Velenjka, KS Pesje, OŠ Šalek, Velenjska plaža, Konjeniški klub Velenje, OŠ Anton Aškerc in PC Stara vas) in na 5 izposojevalnih postajah v Šoštanju (Tresimirjev park, Kajuhov park, Metleče, Topolšica, Pohrastnik-Florjan).

Za dostop do storitve sistema Bicy uporabnik sklene pogodbo in ob tem pridobi uporabniško kartico. Registracija je možna tako v prostorih Občine Šoštanj kot tudi v Vili Bianci v Velenju. Za registracijo je potrebno predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko. Registracija velja za tekoče koledarsko leto in jo je v novem koledarskem letu potrebno obnoviti. Vsi obstoječi uporabniki, ki so se registrirali v pretekli sezoni, bodo prejeli SMS sporočilo z vabilom za ponovno registracijo. Po opravljeni prijavi se lahko sistem Bicy uporablja vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur v posameznem koledarskem tednu.

Predstavniki medijev vabljeni na dogodek ob začetku nove sezone za izposojo koles BICY!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje