O-STA

Župan s sodelavci obiskal podjetji Artes in NORMA soft

6. APRIL 2022

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je s sodelavkama obiskal podjetji Artes in NORMA soft ter opravil razgovor o razvojnih projektih podjetij in možnostih povezovanja z lokalno skupnostjo pri strategiji razvoja pametnega mesta. Z obiski podjetij želimo poiskati sinergije za sodelovanje in nadgradnjo projektov, saj bomo z izmenjavo informacij v proces preobrazbe Šaleške doline vstopili bolje pripravljeni.

Podjetje Artes - računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov je vpeto v lokalno okolje. Specializirano je za razvoj rešitev za podjetja z velikimi procesnimi sistemi, kjer je potreba po učinkovitem in sistematičnem delovanju nujna. Že 30 let omogočajo nadaljnjo uporabo informacijskih podsistemov, jih dopolnijo in nadgradijo. Rezultat tega je poenostavljanje vsakodnevnih delovnih procesov. Uspešno sodelujejo tako z energetskimi podjetji v dolini kot javnimi zavodi.

Podjetje NORMA soft, računalniški inženiring je v vrhu slovenskega programiranja že več kot 32 let. V izdelke vgrajujejo znanje, ki je pogoj za profesionalno uporabo, modularne in uporabniku prijazne programske rešitve. Danes je eno vodilnih podjetij na področju aplikacij za vodenje poslovanja v Sloveniji, saj več kot 1.000 podjetjem, tudi velenjskim, omogočajo kvalitetno storitev. Ponosni so, da so družinam prijazno podjetje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje