O-STA

Večina diplomantov UP FM zaposlitev najde še pred končanjem študija

Večna dilema diplomantov dodiplomskega študija - nadaljevati z izobraževanjem ali poiskati zaposlitev? Mi pravimo oboje!

Organizacija študija na UP Fakulteti za management to omogoča, saj imajo študentje vseh petih programov študijske obveznosti zgolj v popoldanskem času, zato je prilagajanje delovnim obveznostim zanje enostavnejše. Veliko jih zato tudi študira ob delu že od samega začetka študija saj si želijo povečati ali razširiti strokovno znanje ter stopnjo izobrazbe, hkrati pa "butičnost" nekaterih programov in manjše skupine študentov dovoljujejo tudi določeno mero prilagajanja potrebam študentov.

Na podlagi Kartic študijskih programov, ki jih je letos izdal Modul eVŠ, kot del sistema spremljanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov na nacionalni ravni, pa lahko tudi vidimo, da večina diplomantov podiplomskega študija na UP FM najde zaposlitev še pred zagovorom magistrske naloge.

Ob prijavi lahko študentje izbirajo med petimi programi, ki jih UP FM izvaja v okviru magistrskega študija. Odstotek zaposlenih študentov je bil v letu 2020 še najvišji pri programu Management trajnostnega razvoja, kjer so bili zaposleni vsi študentje, medtem ko je pri programih Management in Pravo za management ta odstotek le nekoliko nižji - 84 oz. 75%. Visoka sta pa tudi odstotka pri programih Ekonomija in finance in Politologija.

KJE SE ZAPOSLUJEJO DIPLOMANTI

Iz omenjenih pregledov je jasno razvidno tudi, v katerih panogah oz. na katerih področjih se diplomanti magistrskih študijskih programov UP FM zaposlujejo:

· strokovnjaki za upravljanje procesov dela in ljudi;

· strokovnjaki za družboslovje;

· strokovnjaki za finančno poslovanje;

· strokovnjaki za prodajo, trženje in odnose z javnostmi;

· zastopniki in posredniki za prodajo in nabavo;

· finančni strokovni delavci;

· menedžerji za trženje, prodajo in razvoj;

· poklici za zdravstveno in socialno oskrbo;

· posredniki za poslovne storitve;

· splošni in specializirani poslovni sekretarji;

· carinsko in davčno poslovanje;

· in drugi, med katerimi pa je zanimiva tudi skupina "biologi, agronomi in ekologi", kjer zaposlitev najdejo predvsem študenti smeri Management trajnostnega razvoja.

KAKO DO VEČ INFORAMCIJ

5. aprila 2022 bodo na UP Fakulteti za management za vse kandidate pripravili prvi letošnji informativni dan, kjer bodo podrobneje predstavili vseh 5 študijskih programov; Management, Management trajnostnega razvoja, Pravo za management, Ekonomijo in Finance ter Politologijo, pri čemer velja omeniti, da imata 2 od teh programov tudi možnost posebne specializacije znotraj ponujenih modulov. Program management tako glede omogoča usmerjanje v različne module, ki so pripravljeni glede na zanimanje in povpraševanje študentov:

· Management v sodobni družbi;

· Management Industrije 4.0;

· Podjetništvo;

· Finančno poslovanje;

· Poslovanje v digitalnem okolju;

· Marketing;

· Kadrovski management in

· Jeziki v poslovanju,

medtem ko program Politologija omogoča usmerjanje v Mednarodne osnove ali Gospodarsko diplomacijo.

Za več informacij o programih se prijavite na informativni dan ali preberite tukaj.

Univerza na Primorskem - Fakulteta za management - Cankarjeva 5, p.p. 761, SI-6101 Koper, Slovenija

T +386 (0)5 610 20 00 - F +386 (0)5 510 20 15 - info@fm-kp.si - www.fm-kp.si