O-STA

Uprava NLB popolnjena: novoimenovani člani prejeli vsa potrebna soglasja

Po prejemu vseh potrebnih soglasij za nedavno imenovano trojko je Uprava NLB d.d. s šestimi člani naposled kompletna. Hedvika Usenik, Antonio Argir in Andrej Lasič, vsi trije prihajajo iz NLB d.d. ali NLB Skupine ter imajo bogate izkušnje in dokazano sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti na svoji karierni poti doslej, so se pridružili Upravi NLB d.d.

In kdo so novi člani Uprave?

Hedvika Usenik, članica Uprave NLB d.d., odgovorna za bančništvo na drobno in privatno bančništvo (CMO)

Hedvika Usenik je izkušena bančna strokovnjakinja z več kot dvajsetimi leti izkušenj v mednarodnih bančnih skupinah. Na svojo poslovno pot se je podala leta 1996 kot raziskovalka na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, leta 2001 pa se je pridružila UniCredit banki Slovenija d.d., kjer je opravljala različne vodstvene funkcije na področju poslovanja s fizičnimi in pravnimi osebami, od leta 2014 pa vse do prihoda v NLB v letu 2018 je bila direktorica področja poslovanja s prebivalstvom ter članica uprave te banke. V NLB je kot pomočnica uprave za bančništvo na drobno in privatno bančništvo od leta 2020 odgovorna za poslovno mrežo banke, privatno bančništvo, kontaktni center NLB 24/7 ter razvoj in upravljanje prodaje ter storitev banke. Poleg bančništva na drobno so njena glavna strokovna področja še poslovanje s podjetji, trgovinsko bančništvo, celovito upravljanje produktov, segmentov in kanalov ter digitalna transformacija. Je predsednica nadzornega sveta NLB Skladov in članica nadzornega sveta NLB Banke Banja Luka ter tudi članica Odbora za trajnostni razvoj NLB Skupine.

"Pri bančništvu na drobno in privatnem bančništvu je naše osnovno vodilo izkušnja strank. Če nam uspe zagotavljati odlične storitve na vseh tržnih poteh, tako v poslovalnicah, kontaktnem centru ali na digitalnih kanalih, smo dosegli svoj cilj in bomo lahko uresničili svoje prioritete. V prihodnje vidim glavne priložnosti za rast na treh področjih: rast posojil prebivalstvu, povečanje nadomestil in izvedba strategije tržnih poti."

Antonio Argir, član Uprave NLB d.d., odgovoren za upravljanje skupine, plačilni promet in kartično poslovanje

Antonio Argir je svojo celotno poslovno kariero ustvaril v NLB Banki Skopje. Banki se je pridružil leta 1999 kot svetovalec za posojila na področju pravnih oseb ter dolgoročna in naložbena posojila, kasneje pa je več let delal v poslovni mreži na področju koordinacije, kot vodja podružnice in direktor divizije bančništva na drobno. Leta 2015 je postal član, pol leta kasneje pa predsednik uprave NLB Banke Skopje. NLB v Ljubljani se je pridružil 1. januarja letos, ko je prevzel področje upravljanja NLB Skupine. Antonio Argir je bil član Združenja bank Severne Makedonije, od leta 2018 dalje pa je podpredsednik Gospodarske zbornice Severne Makedonije. NLB Banka Skopje je pod njegovim vodstvom zabeležila izjemno rast na vseh področjih poslovanja ter pomembno rast dobičkonosnosti, cena delnice banke pa je zrasla za petkrat. Danes je NLB Banka Skopje ugledna in stabilna finančna institucija, ki je vodilna na trgu pri inovacijah in digitalizaciji bančnih produktov in storitev.

"Glede na to, da je moja celotna poslovna kariera povezana z NLB Skupino, njeno upravljanje ter vodenje področij plačil in inovacij predstavlja izjemno priložnost ter hkrati izjemno odgovornost. Osredotočili se bomo na izkoriščanje sinergij znotraj delovanja NLB Skupine in gradili na obstoječih ter inovativnih pristopih v bančništvu, vse s ciljem - postati vodilna bančna skupina v naši JVE regiji, regiji priložnosti," pojasnjuje.

Andrej Lasič, član Uprave NLB d.d., odgovoren za korporativno in investicijsko bančništvo (CMO)

Andrej Lasič se svojo poslovno pot pričel v bančni skupini SKB-Societe Generale leta 1997, kjer je bil pred prihodom v NLB direktor za ključne in institucionalne stranke. NLB se je pridružil v letu 2013 kot izvršni direktor Sektorja ključnih strank, kot pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo pa pokriva tako poslovanje z malimi in srednji podjetji kot tudi ključnimi komitenti, trgovinsko in investicijsko bančništvo ter skrbniške storitve, pa tudi svetovanje glede ustrezne strukture virov in čezmejnega financiranja. Pri poslovanju z gospodarskimi družbami je njegovo osnovno vodilo zagotavljanje celovitih in najzahtevnejših bančnih in finančnih rešitev za podjetja ter institucionalne stranke. Kot priznan strokovnjak svoje široko znanje in bogate izkušnje na področju poslovanja s podjetji in investicijskega bančništva, korporativnega upravljanja, projektnega financiranja in prestrukturiranja redno predstavlja tudi na različnih javnih srečanjih. Je predsednik nadzornega sveta N Banke, član upravnega odbora NLB Banke Sarajevo, član nadzornega sveta NLB Lease&Go in član Odbora za trajnostni razvoj NLB Skupine. Je tudi član uredniškega odbora Bančnega vestnika.

"Poslovanje s pravnimi osebami in investicijsko bančništvo v osnovi temeljita na odnosih - osebni pristop in komunikacija sta pri tem izjemnega pomena. Za uspešno poslovanje mora banka strankam skrbno prisluhniti in se pravočasno odzvati z ustreznimi produkti. Temelje naše strategije predstavlja naša osredotočenost na interese in dobrobit naših strank. Verjamem, da bo NLB Skupina s takšnim pristopom in najboljšo ekipo na področju poslovanja s podjetji na trgu povečala svoje tržne deleže na tem segmentu strank na vseh ključnih trgih," je podal svoj pogled na izzive in priložnosti v prihodnje.

Novim priložnostim naproti močnejši kot kdajkoli poprej

NLB Skupina je v zadnjem času zabeležila znatno rast, saj je z uspešnim prevzemom Komercijalne banke Beograd v decembru 2020 in združitvijo le-te z NLB Banko Beograd v minulih dneh, postala ključni igralec na kar sedmih trgih JV Evrope. Rast se nadaljuje z aktivnim iskanjem novih priložnosti bodisi za organsko rast ali širitev s pomočjo akvizicij. Fokus strategije za skupino je na intenzivni digitalizaciji ter zagotavljanju vrhunske kakovosti pri uporabniški izkušnji kot tudi na zavezanosti k trajnostnemu poslovanju in razvoju. Vse to pa zahteva in bo zahtevalo tudi v prihodnje še bolj celostno, usklajeno in učinkovito upravljanje, tako posameznih poslovnih področij kot tudi celotne skupine, ter izkoriščanje vseh sinergij znotraj skupine. Uprava banke, dopolnjena s tremi novimi člani, je ustrezno opremljena za tovrstni izziv, saj ponuja najboljšo možno kombinacijo različnih znanj, izkušenj in kompetenc.

NLB Komuniciranje

To sporočilo ste prejeli, ker ste naročeni na elektronska sporočila NLB. Vaše nastavitve lahko spremenite na NLB Spletnem portalu v področju E-sporočila. Če vam je bilo to sporočilo posredovano in bi podobne novice radi prejemali tudi v prihodnje, se prijavite. V primeru morebitnih težav nam pišite na portal@nlb.si.