O-STA

UP FAMNIT organizira 1. REGALNICO - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu

Zelena rega (Hyla arborea) je med 3 in 5 cm velika in izjemno prikupna dvoživka. Je edina vrsta rege v Sloveniji. Poleg njenega videza je posebej markantna zaradi njenih plezalnih sposobnosti, ki jih omogočajo okrogle oprijemalne blazinice na konicah prstov. Spretno pleza po listih in vejah dreves in grmovnic, po trstičju in drugih rastlinah podobnih velikosti. Večinoma je aktivna podnevi, a njeno prisotnost najlažje zaznamo po sončnem zahodu v času parjenja (pozno spomladi in zgodaj poleti), ko se odrasli samci posebej intenzivno oglašajo. Uglašeno oglašanje skupine samčkov se ob tihem večeru zlahka sliši tudi nekaj kilometrov daleč. Zelena rega je zavarovana vrsta in je na slovenski Rdeči seznam uvrščena v kategorijo ranljiva (V). Predvsem jo ogroža hitro izginjanje primernih habitatov zaradi urbanizacije, zasipavanja in izsuševanja. Resen problem so tudi vse vrste onesnaževanja, ki lahko privedejo do sprememb v kakovosti vode. Prav tako pa grožnjo predstavlja vnos rib v vodne habitate, kjer se razmnožuje.

Zbrali se bomo v soboto, 14. maja 2022 ob 16. uri v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovih (Park Škocjanske jame, Matavun 8, 6215 Divača), kjer bo potekal osrednji del dogodka. Dogodek se bo zaključil v nedeljo, 15. maja 2022, ob 15. uri.

Osrednji del dogodka s popisom zelene rege bo potekal v soboto. Po uvodnih predstavitvah se bomo razdelili v skupine in se podali na teren. Vsaka skupina bo dobila nekaj koordinat, nato pa se bo podala na popis prisotnosti zelene rege na območju Parka Škocjanske jame, Brkinov, Krasa in Slovenske Istre.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Za udeležbo na dogodku morate biti prijavljeni. Prijavnica je dostopna na povezavi: https://forms.office.com/r/iqtpikZJtt

Število mest je omejeno.

Za hrano in pijačo na dogodku bo poskrbljeno.

Na voljo bo nekaj ležišč za tiste, ki boste prišli od daleč. Če želite prenočiti, prosimo, da to navedete ob prijavi, mi pa vam bomo v najkrajšem možnem času javili glede razpoložljivosti ležišča.

Izvedbo dogodka omogoča program Interreg Volunteer Youth znotraj "Citizen Engagement activities" z namenom informiranja državljanov o Evropski regionalni politiki. Organizatorka dogodka je študentka varstva narave Sara Strah, ki v okviru projekta ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI deluje pod mentorstvom doc. dr. Martine Lužnik in asist. Martina Seniča. Pri podpori dogodka sodelujeta Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Javni zavod Park Škocjanske jame. Dnevni red: SOBOTA:

16:00 V luči evropskega leta mladih bomo dogodek začeli s predstavitvijo kohezijske politike in priložnosti, ki jo le ta ponuja za mlade.

17:30 Predstavitev popisa zelene rege

18:00 Odmor za malico in uvodno druženje

18:30 Popis zelene rege na območju Parka Škocjanske jame, Brkinov, Krasa in Slovenske Istre

22:00 Vrnitev v center in večerno druženje s pogostitvijo

NEDELJA:

9.00 Brezplačen ogled Škocjanskih jam in vožnja s elektronskimi kolesi za udeležence celotnega dogodka (vključno s predavanjem)

12:30 Zaključno druženje z diskusijo

15.00 Zaključek dogodka

V kolikor se dogodka ne morete udeležiti v obeh dneh, je možna tudi udeležba samo v soboto.

Sobotno predavanje Kohezijska politika v RS - priložnost za mlade bo izvedel Marko Pukšič, ki je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in magistriral na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Ekipi Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se je pridružil 1. oktobra 2020. Kot član kabineta ministra skrbi za vez med deležniki javnega in zasebnega sektorja. Predhodno je bil 13 let aktiven v gospodarstvu na različnih področjih (farmacija, avtomobilska industrija, storitvena dejavnost ...). Glavne naloge, ki jih je izvajal v gospodarstvu so bile vezane na optimizacijo procesov ter logistiko.

Evropska komisija preko raznih mehanizmov državam članicam zagotavlja finančne vire iz različnih mehanizmov, najbolj poznana mehanizma, ki sta v Sloveniji aktivna že od leta 2007 naprej, pa sta:

· Večletni finančni okvir - kohezijska sredstva in

· Transnacionalni finančni instrumenti - Interreg programi.

V letu 2020 so voditelji držav članic na evropskem svetu sprejeli dogovor glede večletnega finančnega okvira za obdobje 2021 - 2027 in instrument za okrevanje "NextGenerationEU". Dogovor prinaša Republiki Sloveniji obsežna dodatna sredstva, ki bodo uporabljena za raziskave ter spodbujanje investicij v zeleni in digitalni prehod. Skladno z dogovorom bo v naslednjih letih v Sloveniji več različnih finančnih mehanizmov:

· Skupna kmetijska politika od 2023 - 2027,

· Sklad za pravični prehod od 2021 - 2027,

· Načrt za okrevanje in odpornost od 2020 - 2026,

· Večletni finančni okvir od 2021 - 2027,

· Čezmejni programi Interreg za obdobje 2021 - 2027.

Več o kohezijski politiki si lahko preberete na povezavi: https://www.gov.si/teme/sredstva-evropske-kohezijske-politike/

Za vsa vprašanja lahko pišete na mail: sarastrah97@gmail.com