O-STA

Na Rudarski zapora za tranzitni promet le v četrtek in petek

10. maj 2022

Na Rudarski cesti poteka 14-dnevno obdobje začasne prometne ureditve, ko preizkušamo, kako deluje drugačna, pešcem in kolesarjem, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejša Rudarska cesta. V četrtek in petek, 12. in 13. maja, bo postavljena zapora za tranzitni promet, ki bo omogočala prehajanje mestnega avtobusa Lokalc in kolesarjev na cestišču. Zapora bo med uvozoma v Hotel Paka in NLB banko. Dostopi do vseh objektov in storitev bodo omogočeni iz Šaleške in Prešernove ceste. Namen dvodnevne zapore je izvajanje meritev tranzitnega prometa na Rudarski cesti in prometnih obremenitev na križiščih v njeni bližini. Vse predloge za načrtovanje nove ureditve sprejemamo na stojnici na Rudarski cesti in na e-naslovu rudarska@velenje.si.

Na podlagi mnenj stanovalcev, obiskovalcev in drugih uporabnikov Rudarske ceste smo predvideno sedemdnevno zaporo skrajšali na dva dni, in sicer bo zapora v četrtek in petek, 12. in 13. maja. Poleg zapore v delu med uvozom v Hotel Paka in NLB banko je na Rudarski cesti še vedno začasna prometna ureditev. V delu cestišča, označenem z rumenimi črtami, je skupni prometni prostor z znižano omejitvijo hitrosti 20 km/h. Skupni prometni prostor omogoča souporabo motoriziranim vozilom, pešcem in kolesarjem. Na začasno ukinjenih parkiriščih ob upravni enoti in ob stanovanjskem bloku Rudarska cesta 2 je razširjeno območje za pešce in urbano opremo ter prostor za izvajanje programa. Kolesarski pas poteka po vozišču. Ob stavbi steklene direkcije je organizirana točka 'Poljubi in odpelji' (kiss&ride) za starše, ki pripeljejo šolarje v bližnjo osnovno in srednjo šolo. Na mestu parkirišč pred NLB banko smo vzpostavili začasno postajo mestnega avtobusa Lokalc in parkirišča za osebe z različnimi oviranostmi. Vsem ostalim so brezplačna parkirišča na voljo v garažni hiši Mercator centra. Vse prijazno prosimo, da parkirajo v garažni hiši in tako pustijo prostor tistim, ki se težje sprehodijo do Rudarske ceste.

Vse uporabnike pozivamo, da podajo predloge za načrtovanje Rudarske ceste, ki jih sprejemamo na stojnici na Rudarski cesti vsak dan med tednom od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure, v soboto od 10. do 12. ure in v nedeljo od 15. do 17. ure. Pobude sprejemamo tudi na e-naslovu rudarska@velenje.si, v petek bomo na povezavi www.bit.ly/rudarskacesta objavili spletno anketo in vas vabimo, da jo izpolnite.

Včeraj smo izvedli delavnico s stanovalci Rudarske 2, danes bomo izvedli sprehod s šolarji bližnjih osnovnih šol, jutri, 11. maja, pa bomo organizirali delavnico z mladimi. Tudi za vikend je načrtovan pester spremljevalni program.

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Projekt začasne ureditve Rudarske ceste pripravljamo Mestna občina Velenje, Festival Velenje, Mladinski center Velenje, lokalna skupina krajinskih arhitektov KA_VE in IPoP − Inštitut za politike prostora. Je del kampanje Odprte ulice in projekta Life LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/0000072), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Lep pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje