O-STA

Projekt STEP CHANGE v polnem teku - srečanje usmerjevalnega odbora na UP FAMNIT

Pretekli teden je Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) gostila srečanje usmerjevalnega odbora mednarodnega projekta STEP CHANGE, ki poteka pod okriljem programa Obzorje 2020.

Gre za triletni projekt, vreden dobrih 2 milijona evrov, ki ga vodi in koordinira Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT. Projekt se je začel marca 2021 in temelji na strokovnem znanju 11 partnerjev iz 7 evropskih držav in Ugande (med njimi so tudi Oxfordska univerza, Univerza Aarhus iz Danske ter Univerza Tor Vergata iz Italije), z namenom povečanja vzajemne odzivnosti znanosti in družbe ter hkrati povečanja zmogljivost znanstvenega raziskovanja pojavov, ki jih ni mogoče v celoti izkoristiti znotraj običajnih meja različnih disciplin.

Projekt STEP CHANGE temelji na predpostavki, da lahko državljanska znanost igra celo širšo družbeno in znanstveno vlogo, kot je splošno priznano. Splošni cilj projekta je raziskati potencial državljanske znanosti in oblikovati priporočila in instrumente za boljše utrjevanje tega pristopa v institucijah za raziskave in inovacije ter spreminjanje miselnosti raziskovalcev o njegovi vrednosti.

S pomočjo 5 državljanskih iniciativ partnerji projekta pridobivajo pomembne informacije na področjih zdravja, energije in okolja. Projekt predvideva aktivno participacijo javnosti v znanstvenih oz. raziskovalnih projektih - od tod izraz državljanska (ljubiteljska) znanost oz. "citizen science". V Sloveniji se iniciativa osredotoča na problematiko prostoživečih živali v Sloveniji, kar bo pripomoglo k dodatnemu razvoju in povečanju uporabne vrednosti lovsko-informacijskega sistema ter še tesnejše sodelovanje med vodilnimi domačimi raziskovalci divjadi ter Lovsko zvezo Slovenije (LZS).

Dvodnevnega srečanja so se na UP FAMNIT udeležili predstavniki vseh partnerskih institucij, v sklopu katerega so naredili pregled dosedanjih aktivnosti v okviru vseh petih iniciativ ter proučili odziv javnosti v državah, kjer le-te trenutno potekajo.

"Vesela sem, da smo se po enem letu izvajanja projektnih sestankov preko spleta lahko končno srečali tudi v živo v Kopru. To je bila tudi enkratna priložnost, da se bolje spoznamo in si delimo izkušnje," strne prof. dr. Elena Bužan, vodja projekta.

Naslednje srečanje usmerjevalnega odbora STEP CHANGE bo potekalo novembra v Bruslju, na katerem bodo sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije.

Več o projektu: https://stepchangeproject.eu/