O-STA

Okrogla miza ob svetovnem dnevu okolja Izzivi trajnostne prehranske verige in vloga opraševalcev

Koper, UP Fakulteta za management - V četrtek, 2. junija bo ob prihajajočem svetovnem dnevu okolja organizirana okrogla miza z naslovom Izzivi trajnostne prehranske verige in vloga opraševalcev. Svetovni program Združenih narodov za hrano (WFP) opozarja, da bi lahko ruski napad na Ukrajino ogrozil svetovne zaloge hrane. Pri tem jih posebej skrbijo države Bližnjega vzhoda in Azije, saj so te v največji meri odvisne od preskrbe z osnovnimi žiti, ki najrevnejšemu prebivalstvu zagotavljajo večino prehrane. Po teh ocenah se lahko predvideva, da pomanjkanje hrane, kot morebitna posledica vojne v Ukrajni, ne grozi Evropi. Vendar pa je to le ena plat medalje.

Zaradi klimatskih sprememb se pomembno spreminjajo pogoji kmetovanja v Evropi in zaradi neustreznega poseganja v naravo grozi izumrtje četrtini čmrljev ter obenem upadajo tudi druge populacije žuželk. V Sloveniji so še posebej ogrožene čebele. Ob dejstvu, da 75% najpomembnejših kmetijskih rastlin morajo oprašiti žuželke, se lahko vprašamo kakšna je resnična prihodnost oskrbe s hrano v Evropi.

Udeleženci okrogle mize bodo prof. dr. Klemen Kavčič, predavatelj na UP FM; prof. dr. Štefan Bojnec, redni profesor za ekonomijo in predstojnik katedre za ekonomijo na UP FM in dr. Trajče Nikoloski, strokovnjak na področju vrtnarstva in čebelarstva. Moderator okrogle mize bo prof. dr. Roberto Biloslavo - programski direktor magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja.

Slika: arhiv UP FM

Univerza na Primorskem - Fakulteta za management - Izolska vrata 2, SI-6101 Koper, Slovenija

T +386 (0)5 610 20 00 - F +386 (0)5 510 20 15 - info@fm-kp.si - www.fm-kp.si