O-STA

Za kulturne projekte preko razpisa kultura razdelili skoraj 94 tisoč evrov

Na Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Velenje je prispelo 91 prijav. V sofinanciranje je bilo sprejetih 80 prijav, in sicer 24 programov kulturnih društev, 33 kulturnih projektov, 20 projektov s področja založništva, en program zveze kulturnih društev in 2 projekta medkulturnega dialoga. Za vse projekte in programe bomo namenili 93.850 evrov.

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Velenje je bil objavljen 31. januarja 2022 na spletni strani Mestne občine Velenje, trajal pa je do 3. marca 2022. Na javni razpis je za vseh pet razpisnih področij prispelo 91 prijav. Šest prijav ni bilo oddanih v skladu z razpisnimi pogoji, zato niso bile obravnavane. V postopek ocenjevanja je bilo uvrščenih 85 prijav, od katerih jih 5 ni bilo sofinanciranih, saj niso prejele dovolj točk.

V sofinanciranje je bilo sprejetih 80 prijav.

V proračunu smo za razpis zagotovili 93.850 evrov: za razpisno področje A - sofinanciranje kult. programov: 35 tisoč evrov, za razpisno področje B - sofinanciranje kulturnih projektov: 37 tisoč evrov, za razpisno področje C - sofinanciranje kulturnih projektov s področja založništva: 15 tisoč evrov, za razpisno področje D - delovanje zveze kulturnih društev: 4.850 evrov in za razpisno področje E - projekti medkulturnega dialoga: 2 tisoč evrov.

Rezultati razpisa so objavljeni na občinski spletni strani www.velenje.si: https://bit.ly/3yUr9N0.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje