O-STA

BlackRock in Merrill Lynch, naložbeni upravitelji, ki so se združili in tvorijo eno izmed največjih svetovnih neodvisnih naložbenih podjetij

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)�-15. februar, 2006--BlackRock, Inc. (NYSE:

BLK) in Merrill Lynch (NYSE: MER):

-- Združeno podjetje, ki ima 1 bilijon dolarjev premoženja v svojem

upravljanju.

-- Bo eno izmed desetih največjih svetovnih premoženjskih

upraviteljev.

-- Bo uvrščeno kot 1. upravitelj z vrednostnimi papirji s stalnim

donosom v ZDA.

-- Bo delovalo pod skupnim imenom BlackRock; Merrill Lynch bo imel 50%

delež.

-- Povezuje dve podjetji z močnim referencami naložbenih učinkov in

velikimi skladnimi močmi po razredih, proizvodih, kanalih in

prostorih premoženja.

BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) in Merrill Lynch (NYSE: MER) sta danes objavila, da sta dosegla sporazum o povezavi poslov upravljanja naložb Merill Lynch, Merrill Lynch Investment Managers(MLIM) in BlackRocka in ustanovila novo neodvisno družbo, ki bo eno izmed največjih svetovnih podjetji za upravljanje premoženja s skoraj 1 bilijon dolarjev premoženja v svojem upravljanju. Delež Merrill Lyncha bo znašal 49.8% in bo predstavljal 45% glasov v združenem podjetju. Nova družba bo delovala pod imenom BlackRock in jo bo vodil upravni odbor z večino neodvisnih članov.

Sestavljena družba bo ponujala vse vrste lastniškega kapitala, vrednostnih papirjev s stalnim donosom, vodenje gotovinskega poslovanja in druge naložbene produkte z močno zastopanostjo tako v maloprodajnih kot institucionalnih kanalih na tržiščih v ZDA in zunaj ZDA. Imela bo več kot 4.500 zaposlenih v 18 državah in večinsko udeleženost na najpomembnejših tržiščih, vključno z ZDA, Veliko Britanijo, Azjio, Avstralijo, na Srednjem vzhodu in v Evropi.

Posel, ki ga sta odobrila upravna odbora obeh družb, naj bi bil sklenjen v tretjem četrtletju leta 2006. Da bi bila zagotovljena neprekinjenost upravljanja in visoka raven storitev za stranke obeh družb, bo Laurence D. Fink, glavni izvršni direktor BlackRocka, opravljal naloge predsednika in izvršnega direktorja sestavljene družbe, Ralph L. Schlosstein pa nadaljeval naloge predsednika in direktorja. Robert C. Doll, predsednik in izvršni direktor MLIM, bo postal podpredsednik, izvršni direktor za globalni kapital in predsednik delovnega odbora za zasebne stranke. Gospod Doll in Robert S. Kapito, podpredsednik in vodja upravljanja portfelja BlackRocka, sta oba predvidena kot prihodnja člana upravnega odbora sestavljene družbe, kar je odvisno od odobritve odbora. Stan O'Neal, predsednik in izvršni direktor Merrill Lynch, in Gregory J. Fleming, predsednik Globalnih tržišč in investicijskega bančništva Merrill Lynch, sta oba predvidena kot Merillova člana odbora.

Izjemen obseg, doseg in servis za stranke

"Združene moči naložbenih upraviteljev Merrill Lynch predstavljajo resnično možnost preoblikovanja - sestavljena družba bo imela široke naložbene zmožnosti in zmožnosti obvladovanja tveganj ter izjemen globalni vpliv, kar bo povečalo naš skupno sposobnost, da pomagamo posameznim in institucionalnim investitorjem po svetu," je komentiral g. Fink.

"MLIM in BlackRock se zelo dopolnjujeta tako v smislu strokovnosti kot kulture. Skupaj bomo pridobili tako s posamično usmerjenostjo na upravljanje z naložbami in tveganji, kot tudi z združenimi močmi nadarjenih strokovnjakov, ki delijo zavezanost k timskemu delu, odličnost in celovitost. Z nastalim strateškim partnerstvom z Merrill Lynch bomo pridobili, ko bomo delali skupaj, da ustrežemo našim skupnim strankam. Nenazadnje, hitro bomo ustanovili čvrsto delovno platformo, ki bo vplivala na sposobnosti podajanja rešitev BlackRocka in zagotavljala gladek prehod za stranke BlackRocka in MLIM."

"Nekaj časa je bila strateška prednost Merrilla Lyncha povečati prisotnost pri upravljanju premoženjskih poslov" je rekel g. O'Neal. "Z združitvijo MLIM in BlackRock bo Merrill Lynch realiziral glavni cilj - spremembo naše enote za upravljanje premoženja v večjo komponento nečesa, za kar mi verjamemo, da bo ena izmed največjih, svetovnih, najmočnejših, raznovrstnih globalnih organizacij za upravljanje s sredstvi. Dosegli bomo polovico deleža v družbi, ki je dvakrat večja od naše enote, s povečano pričakovano rastjo, tako organsko kot tudi s potencialnimi pridobitvami, s svojim lastnim javnim tržnim deležem. Dodatno ta prenos sprosti pomemben kapital za Marrill Lynch, kar lahko razvije nadaljnje povečanje delniške vrednosti."

"Imamo tim izrazitih strokovnjakov za investicijsko upravljanje, ki se veselijo, da bodo postali partnerji BlackRockovega tima," je rekel g. Doll. "Obe družbi imata zelo podobno kulturo, poudarjeno timsko delo, celovitost, delovno odličnost in izvrsten servis za stranke, ki zahteva velike naložbene dobičke. Oblikovali bomo družbo, ki odraža najboljše v obeh organizacijah. Sestavljena družba bo vplivala na trdne pobude obeh organizacij in bo dobro postavljena, da razširi svoje produkte in distribucijske zmožnosti."

Združevanje, ki ustvari obseg, doseg in stopnjo produktov

Novi BlackRock bo zagotavljal velik razpon naložb, vključno s pomembnimi ponudbami v vseh glavnih razredih lastniškega kapitala, ki obsegajo lastniški kapital, vrednostne papirja s stalnim donosom, likvidnost in drugo. Zmožnosti bodo vključevale produkte iz ZDA in drugih držav v vsakem premoženjskem razredu, vključno s produkti, ki so ustvarjeni v investicijskih centrih v ZDA, Londonu, Edinburghu, Tokyu in Avstraliji. Da bi najboljše izpolnili potrebe strank, bodo na voljo različni produkti, kot so ločeni računi, odprti in zaprti naložbeni skladi.

BlackRock in MLIM dopolnjujeta drug drugega v distribucijski platformi. Vodilna industrijska maloprodajna prisotnost MLIM v ZDA in njen velik ugled v Evropi in Aziji se dobro ujemajo z globalno osnovo institucionalnih strank BlackRocka. MLIM ima močno platformo vzajemnih skladov s 154 globalnimi vzajemnimi skladi. V ZDA upravlja MLIM 108 odprtih in zaprtih skladov delnic in obveznic, med katerimi jih je 42 s štirimi ali petimi zvezdicami po Morningstaru. Ti se bodo pridružili skupini BlackRock, ki ima več kot 100 skladov, ki omogočajo naložbenikom široko izbiro pri lastniškem kapitalu, vrednostnih papirjih s stalnim donosom in pri likvidnostnih skladih.

Na združenih osnovah, kot so bile na 31. decembra 2005, upravlja predlagana družba 286 milijard dolarjev v lastniškem kapitalu/uravnoteženo, 415 milijard dolarjev v vrednostnih papirjih s stalnim donosom, 208 milijard v likvidnosti, 38 milijard dolarjev v drugih naložbah in nepremičninah in 44 milijard dolarjev na drobno, ločeno na računih.

BlackRock bo nadaljeval tudi z zagotavljanjem vodilnega obvladovanja tveganj in s svetovalnimi storitvami raznolikim glavnim institucionalnim strankam s pomočjo BlackRockovih rešitev.

Pogoji transakcije

Transakcija je podvržena različnim regulativnim odobritvam, soglasju strank, odobritvi s strani BlackRockovih delničarjev in običajnim pogojem.

V skladu s pogoji sporazuma bo imel Merrill Lynch določene omejitve pri prodaji ali pridobivanju deleža v novem BalckRocku, a bo imel pravico, da upravlja svoj lastniški delež v primeru, da v prihodnje BlackRock izda dodatne delnice.

S transakcijo bo Merrill Lynch pridobil mrežo določenih, s prenosom povezanih stroškov, osnovanih na vrednosti BlackRockovih delnic, ki jih prejme ob zaprtju. Na osnovi končnih cen 14. februarja znaša dobiček mreže po plačilu davkov približno 1,1 bilijon dolarjev. Poleg tega Merrill Lynch pričakuje, da bo izločitev glasa več, povezanega z deležem MLIM, sprostila pomembno količino lastniškega kapitala, ki bo ponovno uporabljena za pobude rasti ali ponoven nakup deleža.

Po zaprtju Merrill Lynch pričakuje, da se bo njegova naložba poznala v delnici sestavljene družbe in njenem finančnem položaju ob uporabi metode lastniške kapitala za bilance in bo registrirana v njenem proporcionalnem deležu novih BlackRockovih mrežnih dobičkov kot sestavina mrežnega dohodka.

V letu 2007 Merrill Lynch pričakuje, da bo transakcija nekoliko slabša zaradi njenih izkupičkov in izkupičkov na delnico. Leta 2008, ko bo transakcijsko součinkovanje v celoti realizirano, pričakuje Merrill Lynch nevtralno stanje glede na svoje izkupičke in na izkupiček na delnico, ob predpostavki, da s transakcijo ne bo ponovno sproščen lastniški kapital in naraščajoče lastništvo ponovno uporabljenega kapitala.

Neodvisnost večine v upravnem odboru

Upravni odbor novega BlackRocka bo vključeval večino neodvisnih direktorjev. V skladu z najboljšo prakso korporacijskega vodenja bodo odbori za revizijo, imenovanja in kompenzacije upravnega odbora sestavljeni izključno iz neodvisnih direktorjev.

Kot rezultat transakcije bo finančna skupina The PNC Financial Services Group,Inc. (NYSE: PNC) - ki je leta 1995 kupila BlackRock in ima v lasti trenutno 70% družbe - obdržala 34% delež v sestavljeni družbi, približno 17% pa bo v lasti zaposlenih in javnih delničarjev.

V povezavi s transakcijo bo Citigroup Corporate and Investment Banking ravnala kot izključni finančni svetovalec, Skadden Arps pa kot pravni svetovalec BlackRocka.

Sklic konference

Laurence D. Fink, predsednik in izvršni direktor BlackRocka; James E. Rohr, predsednik in izvršni direktor PNC; Stan O'Neal, predsednik in izvršni direktor Merrill Lyncha; Bob Doll, predsednik in direktor za naložbe MLIM; in Jeff Edwards, podpredsedniki in finančni direktor Merrill Lynch, bodo vodili konferenco o združitvi danes, ob 8.30 po evropskem času in razpravljali o tej najavi. Sklic konference je mogoče spremljati v živo (audio) po spletni strani Merrill Lynch Investor Relations www.ir.ml.com ali s telefonskim klicem na (888) 810-0245 (klici iz ZDA) ali (706) 634-0180 (klici, ki niso iz ZDA). Na zahtevo bo na razpolago posnetek danes, od približno 13.00 po evropskem času, na istem spletnem naslovu.

Lastniška predstavitev BlackRocka bo na razpolago na spletni strani BlackRocka www.blackrock.com pred začetkom telekonferenčnega klica.

BlackRock

BlackRock je eno izmed največjih javnih podjetij za upravljanje premoženjskih sredstev v Združenih državah Amerike s približno 452.7 milijarde dolarjev lastniškega kapitala v svojem upravljanju dne, 31 decembra 2005. BlackRock upravlja premoženje v korist institucionalnih in posameznih naložbenikov po vsem svetu z različnim lastniškim kapitalom, vrednostnimi papirji s stalnim donosom, z vodenjem gotovinskega poslovanja in drugimi naložbenimi produkti. Poleg tega BlackRock zagotavlja obvladovanje tveganja, zunanji naložbeni sistem in storitve finančnega svetovanja rastočemu številu institucionalnih naložbenikov. S sedežem podjetja v New Yorku podjetje zadovoljuje potrebe strank s pomočjo pisarn v ZDA, Evropi in Aziji. Večinski delež BlackRocka je v lasti The PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC) in zaposlenih v BlackRocku. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe www.blackrock.com.

Ta objava za medije in druge izjave BlackRocka lahko povzročijo, vključno s stališči o koristih transakcije z Merrill Lynch, ali vsebujejo vnaprejšnja stališča v smislu zakona za pravno povračilo zasebne varnosti ob upoštevanju BlackRockove prihodnje finančne ali poslovne učinkovitosti, strategij ali pričakovanj. Vnaprejšnja stališča so običajno identificirana z besedami ali frazami, kot so "trend", "pričakovani", "priložnost", "tekoče," "verjame", "zadosten", "pričakovan", "predpostavljen", "tekoč", "namera", "ocenjen", "položaj", "predvideva", "izgleda", "nadaljuje", "ostane", "obdrži" "vztraja", "išče" "doseže" in podobnimi izrazi ali glagoli v prihodnji ali pogojni obliki, kot so ''bo'', ''bi'', ''naj'', ''lahko'' ali podobnimi izrazi.

BlackRock opozarja, da so vnaprejšnja stališča podvržena številnim domnevam, tveganjem in negotovostim, ki se skozi čas spreminjajo. Vnaprejšnja stališča veljajo samo na datum, ko so izrečena in BlackRock ne privzema nobene odgovornosti in ni obvezan posodobiti vnaprejšnjih stališč. Dejanski rezultati se lahko materialno razlikujejo od predpostavljenih v vnaprejšnjih stališčih in prihodnji rezultati se lahko materialno razlikujejo od zgodovinskega poteka.

Poleg dejstev, ki jih je prej v poročilu razkrila BlackoRockova komisija za varnost in izmenjavo (SEC) in tistimi, ki so objavljeni na drugem mestu v tej objavi za medije, naslednja dejstva med drugim lahko povzročijo dejanske rezultate, ki se materialno razlikujejo od vnaprejšnjih stališč ali zgodovinskega poteka:

(1) uvod, odstop, napredovanje in čas poslovnih pobud in strategij;

(2) spremembe političnih, ekonomskih ali industrijskih pogojev, okolje stopenj obresti ali finančnega in kapitalskega tržišča, ki lahko povzroči spremembe v povpraševanju po produktih ali storitvah glede vrednosti premoženja v upravljanju;

(3) relativna in absolutna naložbena učinkovitost BlackRockovih svetovanih ali sponzoriranih naložbenih produktov in ločeno vodenih računov;

(4) vpliv povečane konkurence;

(5) vpliv projektov za povečanje kapitala;

(6) vpliv prihodnjih pridobitev ali izgub;

(7) neugodna rešitev zakonitih postopkov;

(8) količina in čas katerih koli ponovnih nakupov deleža

(9) vpliv, obseg in čas tehnoloških sprememb in skladnost z zaščito intelektualne lastnine;

(10) vpliv zakonodajnih in regulativnih ukrepov in reform ter regulativnih, nadzornih in terjatvenih dejanj državnih služb v povezavi s BlackRockom ali PNC;

(11) teroristične akcije in mednarodne vojne, ki lahko škodljivo vplivajo na splošno ekonomijo, finančne in kapitalske trge, posamezne industrije in BlackRock;

(12) sposobnost pridobiti in zadržati najbolj nadarjene strokovnjake;

(13) fluktuacija v tujih menjalnih tečajih, ki škodljivo vplivajo na vrednost plačil za svetovanje, ki jih zasluži BlackRock;

(14) vpliv sprememb davčne zakonodaje in v splošnem davčnega položaja družbe in (15) sposobnost BlackRocka, da izpelje transakcijo z Merrill Lynch in realizira koristi te transakcije.

BlackRockovo letno poročilo na obrazcu 10-K in naslednja poročila, ki jih je registrirala SEC, so dostopni na spletni strani SEC http://www.sec.gov in na BlackRockovi spletni strani http://www.blackrock.com in razlagajo ta dejstva podrobneje in razkrivajo dodatna dejstva, ki lahko vplivajo na vnaprejšnja stališča. Informacije, ki jih vsebuje naša spletna stran niso del te objave za medije.

Merrill Lynch

Merrill Lynch je ena izmed vodilnih svetovnih družb za upravljanje denarja, za kapitalske trge in svetovanje, ki ima poslovalnice v 36 državah in deželah ter celotni lastniški kapital strank približno 1.8 bilijona dolarjev. Kot investicijska banka je vodilni globalni trgovec in zavarovalec vrednostnih in drugih papirjev v širokem razponu premoženjskih razredov in storitev kot strateški svetovalec korporacijam, vladam, institucijam in posameznikom po svetu. Z naložbenimi upravitelji Merrill Lynch je družba ena izmed največjih svetovnih upraviteljev finančnega premoženja.

Premoženje podjetja v upravljanju v širšem smislu je v celoti 544 milijard dolarjev. Za nadaljnje informacije o Merrill Lynch, prosim obiščite spletno stran:

www.ml.com.

Ta objava za medije lahko vsebuje vnaprejšnja stališča, vključno, na primer stališča o pričakovanjih uprave, strateških dejstvih, možnostih rasti, poslovnih predvidevanjih in drugih podobnih zadevah. Ta vnaprejšnja stališča niso stališča zgodovinskih dejstev in predstavljajo samo prepričanja Merrill Lyncha glede prihodnjih učinkov, ki so posvoji naravi negotovi. Obstajajo številna dejstva, ki so onstran nadzora Merrill Lyncha in vplivajo na delovanje, učinke, poslovno strategijo in rezultate in lahko povzročijo, da se dejanski rezultati in izkušnje materialno razlikujejo od pričakovanj in stvarnosti, ki so izraženi v katerem koli vnaprejšnjem stališču. Ta dejstva vključujejo, a niso omejena zgolj na nestalnost finančnih trgov; dejanja in pobude, ki jih opravi trenutna ali možna konkurenca; splošni ekonomski pogoji; učinek zdajšnje, pripravljene ali prihodnje zakonodaje, prepisov ali predpisanih ukrepov; in druga dodatna dejstva, ki so opisana v letnem poročilu Merrill Lyncha v obrazcu 10-K za fiskalno leto, ki se je končalo 31. decembra 2004 in njegovih naslednjih poročilih v obrazcih 10-Q in 8-K, ki so na razpolago na spletni strani naložbenih razmerij Merrill Lynch Investor Relations www.ir.ml.com in na spletni strani SEC, www.sec.gov.

DODATNE INFORMACIJE IN KJE JIH NAJDETE

BlackRock namerava pripraviti arhiv komisije za varnost in izmenjavo v registriranem poročilu na obrazcu S-4, ki vsebuje pooblaščeno stališče/prospekt v povezavi s predlagano transakcijo. Pooblaščeno stališče/prospekt bo poslan po pošti vsem delničarjem BlackRocka. DELNIČARJEM BLACKROCKA PRIPOROČAMO, DA PREBEREJO POOBLAŠČENO STALIŠČE/PROSPEKT, KO GA PREJMEJO, KER BO VSEBOVAL POMEMBNE INFORMACIJE. To pooblaščeno stališče/prospekt (ko bo na razpolago) in druge pomembne dokumente je prav tako mogoče brezplačno pridobiti na spletni strani komisije za varnosti in izmenjavo (http://www.sec.gov) ali tako, da se javite našemu tajništvu Secretary, BlackRock, Inc.,

40 East 52nd Street, New York, New York 10022.

UDELEŽENCI PRI SPODBUDAH

BlackRock in določene osebe bodo naprošeni kot udeleženci pri spodbudah kot zastopniki v povezavi s predlagano transakcijo. Udeleženci pri teh spodbudah lahko vključujejo izvršne direktorje in direktorje. Nadaljnje informacije glede oseb, ki bodo naprošene kot udeleženci, bodo na razpolago v pooblaščenem stališču/prospektu BlackRocka, ki ga bo izpolnila komisija za varnost in izmenjavo v povezavi s transakcijo.

MULTIMEDIJSKO SPOROČILO JE NA RAZPOLAGO:

http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=5081448

BlackRock

Walter Montgomery,

646-805-2002

or

Kathleen Baum,

212-810-5429

invrel@blackrock.com

or

Merrill Lynch

Media Relations:

Jessica Oppenheim,

212-449-2107

jessica_oppenheim@ml.com

or

Investor Relations:

Jonathan Blum,

866-607-1234

investor_relations@ml.com