O-STA

Čezmejno prepletanje izobraževanja in podjetniške prakse: slovensko podjetje GOAP d.o.o. in italijanski izobraževalni inštitut EnAIP

Sporočilo za javnost

Nova Gorica, 16.06.2022

S projektom GO! 2025, v sklopu katerega si bosta leta 2025 prvič v zgodovini dve mesti v različnih državah delili naziv Evropske prestolnice kulture, je čezmejno sodelovanje med slovensko Novo Gorico in italijansko Gorico dobilo nov zagon. Ambicioznim ciljem projekta sta se pridružila tudi podjetje GOAP d.o.o. Nova Gorica, pomemben svetovni akter na področju avtomatizacije domov in križark, ter EnAIP FVG, referenčni inštitut za strokovno usposabljanje v deželi Furlaniji - Julijski krajini.

Podjetje GOAP in inštitut EnAIP sta se s sporazumom zavezala, da bosta poskrbela za prenos znanja med študenti in podjetji ter razvoju veščin, potrebnih za izdelavo in uporabo tehnologije za avtomatizacijo doma. Ob zaključku študijskega leta bo v sredo, 22. junija 2022, ob 10. uri na sedežu EnAIP FVG v Gorici potekala predstavitev projekta čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. V sklopu dogodka bodo podeljene tudi diplome študentom 4. letnika strokovne kvalifikacije za elektrotehnike za uporabo pametne tehnologije GOAP - Qubino.

S projektom želita dva svetova lokalnemu okolju pokazati, da je lahko tesno čezmejno sodelovanje podjetij in izobraževalnih institucij motor inovativnosti. Prenos nedvomnih prednosti z obeh področij - akademskega in podjetniškega - pa je posebej pomembno v času, ko trajnostni razvoj in energijska varčnost še nikoli nista bila bolj bistvena za dobrobit državljanov. Točno to prinašajo tudi rešitve podjetja GOAP.

Znanje in prenos znanja sta stvar kulture in v prijavni knjigi GO! 2025 je kot eden izmed ciljev navedena krepitev partnerstva med izobraževalnimi ustanovami in gospodarskim sektorjem.

Podjetje GOAP, ki je že tradicionalno zelo aktivno na področju izobraževanja otrok in mladih ter sodelovanja z lokalnim okoljem, bo na dogodku za zahvalo za uspešno sodelovanje podelilo tudi priznanje ravnateljici Osnovne šole Dornberk. V duhu mednarodnega sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami, bo priznanje prejel tudi danski tehniški izobraževalni inštitut TEC.

Častni gostje in povabljeni na dogodek:

  • Rodolfo Ziberna, župan mesta Gorizia

  • Klemen Miklavič, župan mesta Nova Gorica

  • Paola Stuparich, generalna direktorica EnAIP FVG

  • Dragica Vidmar, ravnateljica OŠ Dornberk

  • Leon Kralj, direktor GOAP d.o.o. Nova Gorica

  • Boštjan Golob, rektor Univerze v Novi Gorici

  • Borut Rončević, dekan Fakultete za uporabne družbene študije Nova Gorica

  • Marjan Zahar, predsednik Sveta zavoda GO! 2025

  • Robert Frandolič, predsednik SDGZ (Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje)

Za več informacij glede objave oziroma udeležbe na dogodku lahko kontaktirate:

Lara Srša, l.srsa@goap.si

Peter Ferfoglia, peter.ferfoglia@gmail.com