O-STA

Napotovanje delavcev na delo v tujino - kompleksen proces, ki zahteva poznavanje različnih področij

Napotovanje delavcev na delo v tujino - kompleksen proces, ki zahteva poznavanje različnih področij

Koper, UP Fakulteta za management - Delodajalci, ki želijo svojega delavca napotiti na delo v tujino, morajo biti pozorni na veliko različnih vidikov in zakonodaj. Ravno zato smo na UP Fakulteti za management skupaj z Združenjem delodajalcev Slovenije izvedli delavnico z naslovom Napotovanje delavcev na delo v tujino. Pravne in organizacijske vidike napotovanja v tujino je predstavila izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, predstojnica Katedre za pravo, ki je lani s soavtorji izdala knjigo z naslovom Napoteni delavci - med regulativo in prakso. Knjiga je izšla tudi v spletni obliki in je na voljo tukaj.

Udeležencem je bilo predstavljeno na kaj morajo biti pri napotovanju svojih delavcev v tujino posebej pozorni. Ne gre samo za to, da morajo delodajalci za vsakega napotenega delavca pridobiti potrdilo A1 preko portala e-vem, pač pa morajo napotovanje ustrezno urediti tudi formalno, v pogodbi o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, tako, kot to zahteva 209. člen Zakona o delovnih razmerjih. Poleg tega se morajo delodajalci pri opravljanju dela/izvajanju svojih storitev v tujini ravnati po pravilih različnih zakonodaj: upoštevati morajo tako domačo (slovensko) zakonodajo kot tudi zakonodajo države napotitve in zakonodajo EU. Ne samo to; treba je tudi paziti na pravila različnih pravnih področij (delovnega prava, prava socialne varnosti, davčnega prava ...), ki se med sabo neizbežno prepletajo. Zato je predavateljica napotovanje označila kot kompleksen proces, kjer se delodajalci soočajo z zelo praktičnimi izzivi, začenši s tem, kje najti informacije o zakonodaji namembne države. Izpostavila je nekaj spletnih strani, ki nudijo informacije o napotovanju v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, Belgiji in ostalih državah EU.

Predavateljica je poleg zahtev Zakona o delovnih razmerjih izpostavila tudi najbolj pomembne določbe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci, ki želijo svoje delavce napotiti na delo v tujino. V zaključnem delu delavnice je opisala, kako poteka nadzor nad izvrševanjem zakonodaje na področju čezmejnega izvajanja storitev v Sloveniji (in v tujini) in kakšne so sankcije v primeru kršitev.

Na koncu so si udeleženci ogledali video vodič o napotovanju delavcev iz Slovenije. Podobni video vodiči so dostopni tudi za napotovanje v nekaterih drugih državah (Avstrija, Italija in druge).

Udeleženci so bili nad delavnico navdušeni, predvsem zaradi jasne in jedrnate, pa vendar dovolj podrobne predstavitve, z veliko praktičnimi napotki za delo v praksi. Vsebine, ki so bile predstavljene na sami delavnici, pa se prav tako izvajajo v sklopu magistrskega študijskega programa druge stopnje Pravo za management na UP FM.

Slika: arhiv UP FM

Univerza na Primorskem - Fakulteta za management - Izolska vrata 2, SI-6101 Koper, Slovenija

T +386 (0)5 610 20 00 - F +386 (0)5 510 20 15 - info@fm-kp.si - www.fm-kp.si