O-STA

V Šentilju izboljšali prometno varnost

22. junij 2022

Ta petek, 24. junija, bomo skupaj s Krajevno skupnostjo Šentilj in Prostovoljnim gasilskim društvom Šentilj pripravili veliko praznovanje pod šotorom pri Športnem parku Šentilj. Ob 18.45 bosta župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik Krajevne skupnosti Šentilj Janez Podbornik namenu predala obnovljeno cesto in nov pločnik. Z investicijo smo bistveno izboljšali prometno varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem šolarjev na poti v šolo in iz nje.

Ob 19. uri bo sledila proslava ob dnevu državnosti in slovesnost ob 90-letnici gasilstva v Šentilju. Slavnostni govornik bo župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Sledilo bo druženje z ansamblom Modrijani.

V Krajevni skupnosti Šentilj smo z rekonstrukcijo ceste že v lanskem letu pričeli z ureditvijo pločnika s pripadajočimi prehodi za pešce, meteorno kanalizacijo, izgradnjo dveh avtobusnih postajališč in javno razsvetljavo na odseku lokalne ceste Pirh-Mrliška vežica. Za investicijo smo lani namenili približno 50 tisoč evrov, letos pa 350 tisoč evrov proračunskih sredstev.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje