O-STA

UP Fakulteta za vede o zdravju je praznovala 20. obletnico delovanja

Govor_profDrKlavdijaKutnar_RektoricaUP
Prejem zahvale
Prof. dr. Nejc Šarabon, dekan UP FVZ
Prejemniki jubilejnih zahval UP FVZ

20 LET DELOVANJA UP FAKULTETE ZA VEDE O ZDRAVJU

Izola, 22. 6. 2022

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju v letošnjem letu praznuje 20. obletnico ustanovitve. Visoka šola za zdravstvo Izola je bila ustanovljena 22. marca 2002 in bila leto kasneje ustanovna članica Univerze na Primorskem. Konec leta 2011 se je preoblikovala v Fakulteto za vede o zdravju.

Častitljivo obletnico je fakulteta slavnostno obeležila 22. junija, ob 16. uri v dvorani Cristoforo Colombo Kongresnega centra Hotela Slovenija v Portorožu.

Na slovesnosti, ki je bila zasnovana kot sprehod po njeni zgodovini, so mnogi zaposleni ter drugi nepogrešljivi sodelavci s fakulteto delili uspehe in dobre želje za prihodnost. Med slavnostnimi govorci so bili rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, prva dekanja fakultete, izr. prof. dr. Nadja Plazar, prva prodekanja za raziskovalno dejavnost, prof. dr. Maja Čemažar, področna sekretarka pri NAKVIS, ga. Jožica Kramar, predsednik Študentskega sveta UP FVZ Luka Mužina in dekan UP FVZ, prof. dr. Nejc Šarabon. Predsednica Zbornice - Zveze, ga. Monika Ažman, pa je fakulteti podelila zahvalo za 20 let uspešnega izvajana študijskega programa Zdravstvena nega.

Najbolj zvestim sodelavcem z najdaljšim stažem (kar 19 jih je na fakulteti zaposlenih več kot 15 let) so se poklonili s prav posebno jubilejno zahvalo. Uspeh fakultete se meri tudi v njenih diplomantih. Do današnjega dne je v Izoli in dislocirani enoti fakultete na Goriškem diplomiralo preko 2038 študentov, od tega 1758 na 1. stopnji, 264 na 2. stopnji in 16 na doktorskem študiju.

Kljub pestri izbiri programov s področja zdravstvene nege, prehranskega svetovanja - dietetike, aplikativne kineziologije, fizioterapije in športne vzgoje, ki jih danes izvaja, fakulteta ne počiva na lovorikah dediščine. Kot je povzel dekan "Z zavezanostjo k raziskovalni in razvojni odličnosti ustvarjamo nova znanja, jih prenašamo v izobraževanje, vseživljenjska usposabljanja, storitve in nova sodelovanja ter s tem prispevamo k reševanju sodobnih družbenih izzivov na področju zdravja." Fakulteta jeseni vpisuje prvo generacijo študentov v podiplomska študijska programa 2. stopnje: Fizioterapija in Športna vzgoja. Postavlja si vedno nove izzive v smeri še kakovostnejšega pedagoškega in raziskovalnega dela ter večje prepoznavnosti v domačem in mednarodnem visokošolskem ter raziskovalnem prostoru.

Misli, s katerimi se je zaključil uradni del dogodka, so povzele besede poslanstva in vizije fakultete, ki predstavljajo jedro njenega delovanja: "Fakulteta za vede o zdravju smo povezana skupnost sodelavcev različnih strok. Ker nam je mar, smo pri opravljanju svojega dela odgovorni in zanesljivi. Predano in zavzeto vztrajamo na poti ter s ponosom pokažemo in delimo svoje dosežke. Odprta in spoštljiva komunikacija je naše vodilo, dobri medosebni odnosi in ustvarjalno delovno okolje pa njen najboljši učinek. Z mediteransko srčnostjo, povezani z domačim in mednarodnim okoljem, ŽIVLJENJU DODAJAMO ZNANJE."

..................................................................................................................................................................................

POMEMBNI MEJNIKI FAKULTETE ZA VEDE O ZDRAVJU

Temelji za razvoj visokošolskega izobraževanja na slovenski obali so bili postavljeni v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, z ustanovitvijo Višje pomorske šole Piran. V sedemdesetih letih so se v Kopru začeli zametki drugih višjih in visokih šol. Potreba po lastni univerzi je postala še bolj očitna z gospodarskim razvojem Primorske, tako so župani obalnih občin, predsednik obalne skupščine in predstavniki primorskega gospodarstva 30. marca 1993 podpisali Pismo o nameri za ustanovitev visokošolskega središča na Slovenski obali in 20. novembra 1995 Pismo o nameri za zagotavljanje pogojev razvoja visokega šolstva v občinah Izola, Koper in Piran. Na osnovi teh pobud so obalne občine ustanovile in financirale delovanje Visokošolskega središča. 22. marca leta 2002 je bila na osnovi pozitivnega mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda ustanovljena Visoka šola za zdravstvo Izola in imenovana vršilka dolžnosti dekanje, izr. prof. dr. Nadja Plazar. Visoka šola za zdravstvo Izola je bila tudi ustanovna članica Univerze na Primorskem, ki bo svojo dvajseto obletnico praznovala prihodnje leto. Visoka šola se je formalno preoblikovala v Fakulteto za vede o zdravju 10. novembra 2011. Za tem stoji veliko požrtvovalnega dela vseh njenih zaposlenih.

Fakulteta za vede o zdravju se je v začetnih letih hitro in uspešno razvijala ter stremela k oblikovanju kakovostnih študijskih programov. Samo v zadnjih 5-ih letih je na novo pridobila kar 7 študijskih programov na vseh 3 stopnjah, 3 raziskovalne in 1 infrastrukturni program, 30 nacionalnih in ARRS projektov, 10 mednarodnih projektov ter objavila skupno 450 znanstvenih člankov. Ob tem je bila nenehno prisotna tudi skrb za zagotavljanje in izboljšanje prostorskih ter materialnih pogojev. Pomemben korak v tej smeri se bo uresničil jeseni s selitvijo nekaterih študijskih programov v stavbo Univerzitetnega kampusa Livade, ki se je končno sanirala po požaru iz leta 2017.

Z začetkom letošnjega študijskega leta (2021/2022) je fakulteta uspela zagotoviti ustrezne prostore tudi za delovanje dislocirane enote v Vipavi in s tem odprla novo poglavje v razvoju ter uresničevanju njenega poslanstva. Projekt je plod tesnega in uspešnega sodelovanja fakultete z lokalnim okoljem v Občini Vipava, na kar so zaposleni na fakulteti še posebej ponosni.