O-STA

UP med 35 člani Evropske mreže inovativnih visokošolskih inštitucij

V Bruslju je v četrtek, 23. junija 2022, potekal Evropski vrh izobraževanja in inovacij. Dogodek je združil evropske visokošolske institucije, Evropske univerze, politike na različnih ravneh, inovatorje, predstavnike gospodarstva in druge.

V otvoritvenem nagovoru je Evropska komisarka za inovacije, raziskovanje, kulturo, izobraževanje in mladino, Mariya Gabiel, je izpostavila pomen privabljanja talentiranih mladih in prepoznala univerze kot osrednje institucije, ki poganjajo inovacije. Hkrati je v nagovoru javnosti predstavila tudi novo iniciativo - Evropsko mrežo inovativnih visokošolskih inštitucij. Mreža združuje 35 inštitucij - 27 univerz iz držav članic EU in 8 Evropskih univerz, ki jih je delegirala Evropska komisija. Gre za predstavnike najbolj inovativnih in propulzivnih institucij, izbranih med 5.000 evropskimi visokošolskimi inštitucijami. Del mreže je tudi Univerza na Primorskem, ki je bila nominirana kot slovenski predlog in sprejeta v mrežo kot ena od omenjenih 35 inštitucij.

Do 1. 12. mora mreža evropski komisarki predstaviti priporočila za razvoj evropskega visokošolskega prostora in inovacij. Tako so z ustanovitvijo mreže, takoj pričeli teči tudi dodatni pogovori, z namenom operacionalizacije Evropske strategije za univerze in novega evropskega programa za inovacije, ki bo objavljen 5. 7. 2022. Mreža bo predlagala tudi druge ukrepe za razvoj in spodbujanje konkurenčnosti evropskega visokošolskega prostora ter njegovo vidno vlogo v inovacijah in povezovanju z okoljem in trajnostnem razvoju.