O-STA

Koliko letnega dodatka bodo prejeli upokojenci?

Ljubljana. 29. 6. 2022 - Večina upokojencev bo do konca tega meseca prejela letni dodatek. Najvišji bo znašal 450 evrov. Prejeli ga bodo tisti, ki prejemajo pokojnine, nižje od 570 evrov. Letni dodatek bodo prejeli tudi prejemniki invalidskega nadomestila. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je ob tem opozoril upokojence, naj javijo višino pokojnine, ki jo prejemajo iz tujine. To lahko storijo prek običajne pošte, še bolje pa je, če uporabijo spletni obrazec.

Večina upokojencev bo letni dodatek prejela z junijskimi pokojninami, ki bodo nakazane v četrtek, 30. junija. Najvišji dodatek bodo prejeli upokojenci, ki prejemajo do 570 evrov pokojnine. V znesek pokojnine za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine, izhaja iz spletne strani ZPIZ-a.

Višina pokojnine (v evrih)

Znesek oz. regres za upokojence 2022 (v evrih)

do 570,00

450

od 570,01 do 680,00

310

od 680,01 do 805,00

250

od 805,01 do 970,00

200

od 970,01

140

Letni dodatek bodo prejeli tudi prejemniki invalidskega nadomestila. Ob invalidskih nadomestilih v vrednosti do 805 evrov bodo prejemniki dobili 250 evrov dodatka. Tisti, ki prejemajo nadomestila v vrednosti od 805,01 do 970 evrov, bodo prejeli 200 evrov dodatka. Pri nadomestilih, višjih od 970 evrov, pa bo izplačan dodatek - 140 evrov.