O-STA

Air France-KLM objavil trajnostno poročilo za leto 2021

Poročilo navaja ukrepe skupine Air France-KLM za pospešitev okoljskega prehoda ter za spodbujanje raznolikosti in vključenosti v vseh njihovih družbah. Hkrati Air France-KLM predstavlja program "Destination Sustainability" (Trajnostni razvoj destinacij), ki združuje cilje skupine glede okolja in podnebnih sprememb na eni strani ter človeškega dejavnika na drugi, tako da v ospredje postavlja vrednote, kot so spoštovanje, enakost in toleranca.

V kontekstu, ki ga še vedno zaznamujejo posledice pandemije in mednarodne napetosti, namerava Air France-KLM okrepiti svojo zavezanost trajnostnemu zračnemu prometu. To počne z upoštevanjem znanstvenega pristopa, temelječega na strogih merilih, ki ga je potrdila neodvisna referenčna organizacija SBTi (Science Based Targets initiative). Poleg tega, da bo do leta 2050 dosegel nič neto emisij CO2, si Air France-KLM prizadeva zmanjšati svoje emisije na potnika na km za 30 % v primerjavi z letom 2019. Skupina se zavezuje tudi, da bo do leta 2030 uporabljala 10 % trajnostnega letalskega goriva, kar precej presega obvezo, ki so si jo za lete iz Evrope zadali v Refuel EU.

Da bi ponazorili svojo močno zavezanost odgovornejšemu zračnemu prometu, so se letalske družbe skupine Air France-KLM pripravile na "Dneve povezovanja Evrope", ki jih je od 28. do 30. junija v Lyonu organizirala Evropska komisija in na katerih so razpravljali o prometnih politikah in spodbujali trajnostno mobilnost. Pet letov, ki jih izvajajo Air France, KLM in Transavia, je v tem času na svoje destinacije letelo z najmanj 30 % trajnostnega letalskega goriva.

Družbena odgovornost je drugi steber strategije Trajnostnega razvoja destinacij. Z več kot 71.000 zaposlenimi je skupina Air France-KLM vodilni delodajalec, ki je odločen spodbujati vedno bolj vključujočo kulturo in se boriti proti vsem oblikam diskriminacije in neenakosti pri delu. Njihova zaveza je, da naj bi bilo do leta 2030 na vodstvenih položajih vsaj 40 % žensk.

"V letu 2021 smo se v skupini Air France-KLM lahko zanesli na svojih 71.000 zaposlenih in njihovo predanost. Poročilo, ki ga objavljamo, je rezultat njihovih dejanj in prizadevanj, da bi našo skupino postavili v ospredje sektorja, ki je v procesu transformacije. Naš program "Destination Sustainability" izraža našo pripravljenost, da se pozicioniramo kot vodilni na področju trajnostnega letalstva," je povedal Benjamin Smith, izvršni direktor skupine Air France-KLM.

Trajnostno poročilo skupine Air France-KLM za leto 2021: https://sustainabilityreport.airfranceklm.com/en/