O-STA

Univerza v Novi Gorici s partnerji pridobila financiranje evropskega raziskovalnega projekta COFUND

Univerza v Novi Gorici (UNG) je skupaj s partnerji na evropskem razpisu Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND pridobila financiranje raziskovalnega projekta SMASH, katerega tema je strojno učenje na področju naravoslovja in humanistike.

Projekt, pri katerem bo UNG delovala kot vodilna inštitucija koordinatorka, bo financiran v višini 10 milijonov evrov, približno polovico bo prispevala Evropska komisija, polovico pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Profesorica Gabrijela Zaharijaš, direktorica doktorskega študijskega programa Fizika na UNG in raziskovalka v Centru za astrofiziko in kozmologijo UNG, je kot prijaviteljica projekta prepričala zahtevne mednarodne recenzente z znanstveno odličnostjo dosedanjega dela in predlaganih raziskav. Skupaj z ožjo skupino sodelavcev (prof. dr. Andreja Gomboc, prof. dr. Griša Močnik) bo naslednjih 5 let koordinirala raziskovalne aktivnosti projekta.

V okviru projekta bo financiranih 50 mednarodnih podoktorskih sodelavcev, ki bodo s slovenskim superračunalnikom Vega raziskovali na izjemno raznolikih področjih, ki pa jim je skupna uporaba strojnega učenja: podnebne spremembe, personalizirana medicina, astrofizika ter jezik in komunikacija. Raziskovali bodo na petih slovenskih inštitucijah, poleg UNG še na Univerzi v Ljubljani, Institutu "Jožef Stefan", Agenciji RS za okolje in Institutu informacijskih znanosti IZUM.

Projekt odlikuje široko razvejano sodelovanje različnih slovenskih in tujih inštitucij in podjetij. Poleg že omenjenih v projektu med 32 inštitucijami iz celega sveta sodelujejo tudi Cosylab, d. d., Sinergise, d. o. o., SISSA Trst, CERN Ženeva, Univerza Queen Mary London , UC Berkley in Univerza v Washingtonu.

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 62 05 827, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban