O-STA

Spremenjena prometna ureditev na Žarovi cesti

Mestna občina Velenje je začela z izvajanjem gradbeno-obrtniških del pri izgradnji oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti, zaradi česar vzpostavljamo nov prometni režim, skladno z Elaboratom prometne ureditve. Od ponedeljka, 1. avgusta, naprej bo na območju gradbišča popolna zapora Žarove ceste. Obvoz bo urejen mimo trgovine Momax in bo označen z ustrezno prometno signalizacijo, potekal bo po vzporednih državnih in lokalnih cestah. Takšna prometna ureditev je predvidena do 17. julija 2023.

V ponedeljek bo izvajalec začel tudi z aktivnim rušenjem obstoječe stavbe. Rušenje bo potekalo strojno in s čim manjšim vplivom na okolico.

Vse udeležence v prometu in predvsem stanovalce tistega območja prosimo za strpnost in razumevanje in se jim za to tudi zahvaljujemo.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje