O-STA

Vsi hitimo v digitalizacijo in pozabljamo na človeka

Ljubljana, 21.8.2022 - Izjava Srebrne niti in Mestne zveze upokojencev Ljubljana ob aktualnih ne-sprejemljivih praksah, ki zadevajo starejše

Spoštovani predsednik Vlade RS, dr. Robert Golob, spoštovani vsi, ki vam je mar za starejše

Na Srebrno nit - Združenje za dostojno starost in Mestno zvezo upokojencev Ljubljana, ki povezuje več kot 20.000 upokojenk in upokojencev, se obračajo številni državljani in državljanke, ki so zgroženi in izražajo nestrinjanje s praksami, ki zadevajo tudi starejše.

V zadnjih mesecih smo priča digitalnim bonom, ki po našem mnenju predstavljajo šolski primer diskriminacije starejših. Strinjamo se, da je napredek v družbi potreben. Tudi na področju e-pismenosti, a ne na način, ki kaže dobesedno na norčevanje iz starejših. Protestiramo proti načinu, na katerega bi digitalno opismenjevali starejše in jim z digitalnim bonom pomagali pri nakupu opreme, ki bi jim omogočala iti v korak s časom.

To, da bo lahko do tečaja, ki bo omogočal koriščenje digitalnega bona, upravičenih le 5.000 starejših je nesprejemljivo. Način, kako pa so se v živo zbira-le prijave 18. 8. 2022 pa je naravnost grozljiv in nedostojen do starejših. Upamo, da se kaj takšnega nikoli več ne ponovi.

Financirati bi morali izobraževalne ustanove, vsem zainteresiranim starejšim pa omogočiti, da se brezplačno udeležijo izobraževanj. Šele potem s subvencijami zagotoviti nakup naprav. Preko javnih naročil bi lahko zelo poceni nabavili naprave (lahko tudi rabljene) in jih razdelili upravičencem po uspešno zaključenem usposabljanju.

Drugi problem, na katerega opozarjamo, je digitalno opismenjevanje nasploh in nova e-komunikacija z zdravnikom s pomočjo portala. Ali se uvajalci (v različnih zdravstvenih domovih tudi različni portali ali programi) teh starejšim izjemno neprijaznih novitet zavedajo, da vsi starejši nimajo dovolj znanja, opreme, kaj šele denarja za mesečno plačilo interneta? Ali se zave-dajo, kako bo z gesli in podgesli upravljala oseba z demenco, saj vemo, da že brez te diagnoze veliko pozabljamo in se izgubljamo v vseh pinih, geslih ...

Zdravstveni domovi se ne smejo zanašati na to, da bo starejšim že nekdo pomagal ... Vztrajamo, da so ambulante bolj dosegljive po telefonih (ne neprijaznih telefonskih odzivnikih), kar večinoma sami, brez stresa in tuje pomoči, obvladamo. Ostane naj tudi komunikacija po elektronski pošti, saj nam tudi digitalno usposobljeni starejši sporočajo o težavah z uporabo portalov.

Zato bi bilo treba zagotoviti redne obiske patronažne in/ali social-ne službe pri starejših in preverjanje dejanskih potreb in stanja na terenu.

Preveč pa so pozabljeni tisti, ki sploh nimajo svojega osebnega zdravnika in portalov ne bodo mogli uporabljati.

In kako bodo nove e-poti lahko uporabljali invalidi in oziroma kronični bolniki, ki ne zmorejo uporabe tipkovnic oziroma pametnih telefonov, če jih imajo oziroma računalnikov, če jih imajo?

Dovolj imamo neprimernih ukrepov in neprimernega obnašanja do starejših. Ne pozabite, da se vsi staramo in boste tudi vi prej ali slej starejši. Si želite takšnega odnosa družbe do sebe?

Vsi hitimo v digitalizacijo in pozabljamo na človeka.

Naj naš protest prispeva k bolj prijaznim in dostopnim rešitvam za sta-rejše, ovirane in bolne. Naj ostane osebni stik kot temeljna oblika komunikacije naš skupni cilj.

S spoštovanjem,

Marjan Sedmak Biserka Marolt Me-den Predsednik MZU Ljubljana Predsednica Srebrne niti