O-STA

Svet ZPIZ poziva vlado k izvedbi izredne uskladitve pokojnin

Ljubljana, 22.9.2022 - Svet zavoda je na septembrski seji obravnaval izredno uskladitev pokojnin in sprejel sklep, s katerim Vlado Republike Slovenije poziva k izvedbi letošnje izredne uskladitve pokojnin, odstotkovno v okviru razpoložljivih javnofinančnih sredstev, pri čemer se naj upošteva manjkajoči 1 odstotek uskladitve pri upokojenih do vključno leta 2011.

Svet zavoda se je seznanil tudi z rezultati raziskave o socialno-ekonomskem položaju upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva v Sloveniji. Raziskava, ki zajema obdobje od leta 2010 do leta 2020, kaže, da so bili upokojenci v tem obdobju v primerjavi z ostalim prebivalstvom Slovenije v slabšem dohodkovnem položaju.

V najslabšem dohodkovnem položaju so samska moška in samska ženska upokojenska gospodinjstva. V slabšem položaju kot upokojenci v povprečju so bili tudi invalidski upokojenci in delovni invalidi. Svet zavoda je sprejel sklep, da se poročilo o raziskavi o socialno-ekonomskem položaju upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva v Sloveniji posreduje Vladi Republike Slovenije, Državnemu zboru Republike Slovenije in Državnemu svetu Republike Slovenije.

Svet zavoda je na seji sprejel Razvojni program zavoda za obdobje 2022-2025 ter se seznanil z letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d. za leto 2021.

Besedilo in foto: Janez Platiše