O-STA

21. Festival za tretje življenjsko obdobje je odprl vrata

Ljubljana, 27.9.2022 - Na slovesnem odprtju 21. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je potekalo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma je Luka Mesec, minister Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v video nagovoru poudaril, da so med prednostne naloge uvrstil ureditev dolgotrajne oskrbe. Prav tako pa želijo poskrbeti za institucionalno oskrbo kot za mrežo na terenu. Častni pokrovitelj 21. Festivala za tretje življenjsko obdobje je Zoran Janković, župan Ljubljane.

Podeljena so bila priznanja za aktivno udeležbo in soustvarjanje Festivala ter za prispevek k izboljšanju kakovosti življenja (predvsem) starejših.


Častna priznanja so prejeli:

Milan Pavliha prof. ped, častni ambasador 21. Festivala

Zoran Janković, župan MOL, častno priznanje za dolgoletno podporo in skrb za življenje starejših

Priznanja za izjemne dosežke pri razvoju Festivala za tretje življenjsko obdobje so prejeli:

Sindikat upokojencev Slovenije, priznanje je prevzela predsednica, Frančiška Ćetković

dr. Drago Rudel

Dnevni centri aktivnosti za starejše v Ljubljani

Festival, ki ga organizirata Proevent in Mestna zveza upokojencev Ljubljana bo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani do četrtka 29. septembra. Soustvarja ga več kot 3000 posameznikov najrazličnejših organizacij in predstavnikov družbe. V okviru strokovnega programa se bo zvrstilo več strokovnih razprav, v okviru izobraževalnega programa več kot 20 delavnic in predavanj, v okviru kulturnega programa pa več kot 70 kulturnih točk.

Foto: Branka Lopič in F3ŽO