O-STA

Celjski ERASMUS + dan kot dobra praksa povezovanja

CMEPIUS & AKTIV RAVNATELJEV SREDNJIH ŠOL CELJSKE REGIJE

SPOROČILO ZA JAVNOST

Celje, 13. oktober 2022 - Srednje šole iz savinjske statistične regije so letošnje Erasmus+ dneve obeležile z dogodkom namenjenim izmenjavi praks, povezovanju in pogledu v prihodnost.

Aktiv ravnateljev srednjih šol celjske regije, ki povezuje šolske centre iz Celja, Šentjurja, Rogaške Slatine, Slovenskih Konjic in Velenja, Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne dejavnosti, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje, Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Celje, Ekonomsko šolo in gimnazijo Celje, I. gimnazijo v Celju in Gimnazijo Celje - Center je 13. oktobra v sodelovanju s Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) pripravil Celjski Erasmus+ dan. Dogodek je dopolnil vseevropsko pobudo Erasmus+ Days 2022 (13.-15. 10.), ko organizacije po vsej EU pripravijo različne predstavitve dela in rezultatov pod okriljem programa EU Erasmus+, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa z namenom dviga kakovosti izobraževanja, krepitve socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu organizacij (od vrtca do univerze, vključno z institucijami za izobraževanje odraslih) in posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja, prehoda na digitalno družbo in aktivne participacije.

Dogodek v Celju, ki je obsegal delavnice za bolj in manj izkušene organizacije (k sodelovanju so povabili tudi vrtce in osnovne šole), svetovno kavarno na temo izzivov programa ter skupen razmislek o bolj aktivnem povezovanju koordinatorjev, šol in lokalne skupnosti, se je sklenil z novinarsko konferenco, kjer sta ključne rezultate preteklega programskega obdobja (2014-2021) in izzive ter načrte za aktualno obdobje (2021-2027) predstavila mag. Andreja Lenc, pomočnica direktorice CMEPIUS-a in Iztok Leskovar, vodja aktiva srednješolskih ravnateljev celjske regije.

Leskovar je predstavil tudi impresivno statistiko preteklega obdobja, ki srednješolske iz regije postavlja med najaktivnejše organizacije programa Erasmus+ v Sloveniji. Izvedenih je bilo skupno 100 projektov vseh treh ključnih ukrepov programa, na mobilnosti se je odpravilo 3188 dijakov, 1248 učiteljev, šole pa so gostile 1181 tujih dijakov in 179 tujih učiteljev na izmenjavah, praksi v podjetjih oz. spremljavi na delovnem mestu. Skupen proračun projektov je bil 7,1 milijona evrov, partnerska mreža šol pa je razpredena po vsej EU in drugih državah, ki so del programa (Norveška, Islandija, Lihtenštajn, Republika S. Makedonija, Turčija, Srbija). Za izjemne projekte so šole prejele tudi nagrade - Jabolka kakovosti, ki jih podeljuje CMEPIUS, listine E+ za mobilnost v PIU in Evropsko nagrado za inovativno poučevanje 2021. "Vse šole imamo zelo smele načrte za prihodnost, kar pomeni vsaj podvojitev številk preteklega obdobja. Večina srednjih šol naše regije je tudi prejemnica akreditacij Erasmus za splošno, poklicno in višješolsko izobraževanje, ki so bile prej omejene le na institucije terciarnega izobraževanja. Ta mehanizem je olajšal dostop do sredstev in načrtovanje projektov, predvsem pa je pridobitev akreditacije potrditev kakovostnega izvajanja projektov Erasmus+ v preteklosti in zaveza, da bo tako tudi v prihodnje. Želimo si še večjega povezovanja med šolami v obliki koordinatorske mreže, pa z lokalnimi skupnostmi, ki bi lahko s programom Erasmus+ in intenzivnejšim vključevanjem v dialog s srednjimi šolami iskale veliko dodane vrednosti, zlasti pri promociji mest v tujini. Šole želimo povečati število tujih dijakov, ki pri nas opravljajo prakso, število strateških partnerstev za spremembe šolskih politik in pa število tujih učiteljev, ki v Celje ne prihajajo le kot spremljevalci, ampak tudi kot aktivni učitelji; ob tem želimo izkoristiti tudi nove možnosti akreditacij kot so gostovanja tujih ekspertov in prakso tujih študentov pedagoških smeri na naših šolah", je predstavitev sklenil Leskovar.

Mag. Lenc je poudarila, da je v Savinjski statistični regiji trenutno odprtih 126 projektov programa Erasmus+, v celotni Sloveniji pa kar 936 in izrazila navdušenje nad pripravljenostjo in proaktivnostjo izobraževalnih inštitucij za skupno iskanje odgovorov na izzive, da bo z evropskimi projekti slovenski izobraževalni prostor še bogatejši, naprednejši in usmerjen v prihodnost. Poudarila je, da bistvo Erasmus+ projektov ni le v aktivnostih, v mobilnostih in delu ali študiju v tujini, pač pa v zakladnici znanj, izkušenj, inovativnih praks, ki nastajajo v projektih in ki puščajo dolgotrajne pozitivne učinke ne le na posamezne šolske razrede ali učitelje pač pa tudi izobraževalni sistem ter širšo družbo. Kot tak program prepoznava tudi Evropska komisija, ki je programu Erasmus+ v novem programskem obdobju namenila kar 28,4 milijarde evrov, kar je dvakrat več kot v preteklem obdobju. "Ponosni smo, da ima program Erasmus+ tako pomembno mesto v slovenskem izobraževalnem prostoru, o čemer lahko sklepamo tudi po vsakoletnem naraščanju števila prijavljenih projektov. V letu 2021 smo prejeli vsega skupaj 368 vlog in jih odobrili 235 ter jim dodelili 20,5 mio EUR. V letu 2022 smo do danes, torej 13. oktobra, prejeli 369 vlog in ocenjujemo, da bomo v letošnjem letu razdelili skoraj 27 mio EUR. Še posebej pa smo veseli, da se danes tukaj in v tej obliki pridružujemo več kot 5.000 dogodkom v okviru Erasmus dni, ki potekajo po vsej Evropi. In da lahko z gotovostjo potrdimo, da Erasmus+ bogati življenja in širi obzorja", je ob koncu predstavitve dejala mag. Andreja Lenc.

PRILOGA: fotografije z Erasmus + dne v Celju (fotograf: Bogdan Stopinšek)

Dodatne informacije:

Iztok Leskovar, vodja aktiva ravnateljev srednjih šol celjske regije, iztok.leskovar@ssgt.si, 041 613 992

Alja Zadravec Sojar, nosilka službe za komuniciranje in informiranje, CMEPIUS, alja.zadravec-sojar@cmepius.si, 01 620 94 78