O-STA

Dobrodelnost na vrvici

Veliki predpočitniški dobrodelni koncert Gimnazije Celje - Center bo letos potekal 26. oktobra, celoten izkupiček humanitarne akcije pa tokrat dijaki namenjajo Mali hiši in Zavodu Muri Že petnajsto leto zapored bosta Dijaška skupnost Gimnazije Celje - Center (GCC) in Društvo GCC v tednu pred jesenskimi počitnicami pripravila dobrodelni koncert, s katerim se na ga ne nadaljuje le teden solidarnosti, ampak se z njim tradicionalno začenjajo tudi druge dobrodelne in prostovoljske akcije, ki jih bodo dijaki in mentorji šole, ki se že nekaj let zapored lahko ponaša z nazivom Junaki našega časa Slovenske filantropije, pripravili v tem šolskem letu. Osrednja glasbena gostja koncerta, ki bo v sredo, 26. 10., ob 10.45 v športni dvorani GCC, bo pevka Nuša Derenda, nastopili bodo tudi Pamži, GCC kvintet, zasedba The Šlagers ter trobentač Lovro Gubenšek in harfistka Aja Urlep. Dobrodelni koncert, ki so ga organizatorji 4. d-razred naslovili Dobrodelnost na vrvici, bo hkrati tudi osrednji dogodek tedna solidarnosti, ki bo na GCC letos mineval v duhu teme šolskega leta Prihodnost je zdaj! Koncert bo skupaj z umetniško akcijo poslikave in prodaje rabljenih srajc, ki ga pripravljajo drugošolci programa umetniška gimnazija likovna smer, tudi letos ena največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem in sproščen ter razmišljujoč uvod v jesenske počitnice. Sredstva, ki jih zbirajo dijaki, učitelji in pokrovitelji, bodo letos namenjena Mali hiši iz Pilštanja, kjer pomoč najdejo otroci in mladostniki iz družin v stiski ter Zavodu Muri, neprofitni organizaciji, ki spodbuja odgovorno skrbništvo, ozavešča na področju dobrobiti živali in nudipomoč brezdomnim živalim.

Tradicionalni dobrodelni koncert GCC je že desetletje in pol pomemben del utripa na šoli, kjer je solidarnost med mladimi trdna in zakoreninjena vrednota. V preteklih letih so sedanji, nekdanji dijaki in učitelji ter gostje in pokrovitelji s koncerti zbrali že več kot 75.000 EUR. Pomagali so žrtvam naravnih in prometnih nesreč ter mnogim vrstnikom in njihovim družinam, ki so se spopadali s hudo socialno stisko ali zdravstvenimi težavami. Ob tej pa na šoli vsako leto potekajo tudi druge humanitarne akcije, zelo razvejano pa je tudi prostovoljno delo. "Zame in za sošolce je organizacija jesenskega dobrodelnega koncerta GCC velik izziv, pa tudi izjemna čast, saj bomo skušali doseči in preseči vse koncerte preteklih let, ki so jih pripravili razredi pred nami. Upamo, da bomo s tem dogodkom med našimi vrstniki še dodatno utrdili vero v sočloveka, v solidarnost in v moč skupnega dela", razlaga Maša Rebernik, predstavnica letošnjih organizatorjev koncerta. "Hude ujme v naši regiji pred dobrim desetletjem so spodbudile takratni 4. c, da je na Dijaški skupnosti predstavil idejo o dobrodelnem koncertu. Ta je sedaj nepogrešljivi del humanitarnih akcij na šoli in nanj smo zelo ponosni saj aktivno povezuje šolo in lokalno okolje. S koncertom krepimo tudi zavedanje o tem, da lahko pomaga prav vsak in da je namen še vedno pomembnejši od višine prispevka" pove profesorica Marjana Turnšek, mentorica dijaške skupnosti. Ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja, ki že od vsega začetka sodeluje pri organizaciji jesenskih dobrodelnih koncertov na šoli, poudarja pomen tovrstnega delovanja in možnosti, ki jih mora šolski prostor omogočati za spontano odzivanje na dogajanje v družbi ter krepitev mehkih veščin mladih, ki žal niso del kurikula. "Mehke veščine 20. stoletja v 21. postajajo ključne za prepotrebne spremembe in skupen premislek, ki bo šolajočim in posledično družbi prihodnosti omogočil spoprijem s strukturnimi izzivi v polju sestave in logike delovanja sodobnih oblik vladavine, prestrukturiranje sodobne ekonomije in brezpotij politične ekonomije, ki ustvarja vedno večje neenakosti v družbi, ekološke krize, ki je dosegla stopnjo nevarnosti sežiga planeta, potenciale in izzive novih tehnologij, načini sobivanja posameznikov, skupin in družb. Le tako lahko aktivno in s tvornim medgeneracijskim dialogom prispevamo k oblikovanju prehoda iz družb sedanjosti v svet, ki bo namesto skrbi za več profita peščice, namenil več skrbi dobrobiti človeka in smiselnemu urejanju sobivanja v skrbi za trajnostno naravnane načine življenja. Kajti prihodnost ni jutri ... Prihodnost je zdaj!"

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet pri svojem delu trudi poudarjati tiste vrednote, ki so zlasti v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Šola se lahko sicer pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, aktivno tutorsko in prostovoljsko mrežo, z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica in akcijah celjskih dobrodelnih in mladinskih organizacij, dijaki pa sodelujejo tudi pri ekoakcijah, zbirajo star papir, tonerje in zamaške, vodijo izmenjevalnico oblačil, akcijo Podari knjigo in učbenik, tutorsko mrežo ter se z različnimi projekti odzivajo na sprotne problematike v lokalnem okolju in svetu. PRILOGA: Fotoutrinki z lanskega dobrodelnega koncerta (arhiv GCC) Dodatne informacije: Maša Rebernik, 4. d, 041 371 926, rebernikmasa8@gmail.com Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945