O-STA

Tudi v prihodnje ohranjamo brezplačno pravno svetovanje

Že od leta 2009 izvajamo brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje in na ta način smo pomagali že več kot 15 tisoč občanom. Svetovanje, na katerega se je potrebno predhodno naročiti na telefonski številki 030 480 937 ali e-naslovu pravno.svetovanje@velenje.si, se izvaja na sedežu občine, Titov trg 1. Oseba je upravičena do treh brezplačnih pravnih svetovanj v enem letu, če ima stalno prebivališče v Mestni občini Velenje.

Občanom želimo tudi v prihodnje z zagotavljanjem brezplačnega pravnega svetovanja pomagati, jim omogočiti kakovostnejše življenje in lažje sobivanje v skupnosti. Zunanja pravna strokovnjakinja svetuje z različnih pravnih področij. Največ vprašanj, zaradi katerih ljudje pridejo po nasvet, je s področij družinske in delovne zakonodaje.

Svetovanje se izvaja na sedežu občine (Titov trg 1, Velenje), in sicer vsak torek od 14. do 16. ure, vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 12. do 14. ure, vsako drugo in četrto sredo v mesecu od 15. do 17. ure in vsak četrtek od 8. do 10. ure.

Na brezplačno pravno svetovanje se je potrebno predhodno naročiti na telefonski številki 030 480 937, na voljo pa je tudi elektronski naslov pravno.svetovanje@velenje.si.

Dosedanji uporabniki so zelo zadovoljni in hvaležni za tovrstno pomoč, saj si drugačne pomoči finančno ne morejo privoščiti.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje