O-STA

TalentMagnet v praksi: Skupaj za talentom prijazna mesta!


Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, ki je vodilni partner projekta TalentMagnet v katerem sodeluje tudi Mestna občina Velenje, organizira konferenco TalentMagnet v praksi: Skupaj za talentom prijazna mesta!, kjer bodo predstavljeni praktični načini, kako pritegniti in zadržati mlade izobražene ljudi v lokalnem okolju. Na konferenci, ki bo v sredo, 9. novembra, ob 9. uri v Dominikanskem samostanu Ptuj, bodo sodelovali ugledni in mednarodni strokovnjaki in predstavniki mest, ki bodo delili svoje znanje in praktične izkušnje ter nasvete.

Intervencijska logika, strategije, dejanja, orodja in nabor dobrih praks iz različnih mest bo uporabljen v formatu, ki je enostaven za uporabo, s ciljem čim lažjega prenosa znanja in praks na druga mesta, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Znanje in prakse odražajo najnovejše znanstvene rezultate in združene izkušnje najprestižnejših strokovnjakov in praktikov na tem področju, zbrali so jih v obdobju triletnega dela našega mednarodnega konzorcija s partnerji iz 10 držav.

Projekt TalentMagnet, sofinanciran s strani EU, v katerem Mestna občina Velenje sodeluje kot projektni partner, se približuje koncu. Projekt obravnava velike družbene izzive (demografske dejavnike in trg dela), ki jih povzroča izseljevanje izobraženih mladih ljudi bodisi v večja mesta bodisi v tujino. Glavni cilj projekta je bilo ugotoviti, kako okrepiti upravljanje na več ravneh in izboljšati institucionalne zmogljivosti za zmanjšanje odseljevanja nadarjenih mladih iz srednje velikih mest.

V okviru projekta, v okviru katerega smo pridobili 140.600 evrov smo do sedaj izvedli: več delavnic, kot so Hackathon, 2 Foruma za mlade, sodelovali pri pripravi aplikacije, pripravili Strategijo in kot pilotno dejavnost vzpostavili spletno platformo, ki bo omogočala mladim, ki obiskujejo strokovne programe Šolskega centra Velenje, da dostopajo do novih strokovnih znanj s pomočjo tehnologije navidezne in razširjene resničnosti.

Na konferenco se je potrebno prijaviti na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVTUmeRB0VRCceo5RFKq7EaVWJZXTQ2m-oay8CuYUJgAdS6Q/viewform

Prijazen pozdrav Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje