O-STA

Prvo predavanje v ciklu FF govorí v letu jezikov

Leto jezikov FF_Jezikava FF

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL) študijsko leto 2022/23 posvečamo jezikom, zato smo ga poimenovali Leto jezikov FF. Pod geslom Jezikava FF bodo v tem in naslednjem letu potekali številni dogodki s širšega jezikovnega in jezikoslovnega področja, namenjeni zainteresirani javnosti. Eden od osrednjih dogodkov je cikel predavanj FF govorí v letu jezikov, ki se s prvim predavanjem začenja 16. novembra 2022.

Prvo javno predavanje v ciklu FF govorí v letu jezikov bo v sredo, 16. 11. 2022, ob 18. uri (pred. 15 na FF UL), predaval bo akad. prof. dr. Marko Snoj, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje FF UL, ISJFR ZRC SAZU. Predavanje z naslovom Etimologija in Slovenci se začne z odgovorom na vprašanje, kaj je bila etimologija nekdaj, kaj je danes in kakšne poti vodijo do verjetne ali gotove etimološke razlage. Nadaljuje se z najpomembnejšimi mejniki v razvoju etimološke znanosti, pri katerih smo Slovenci sodelovali v zavidljivem obsegu. Razvoj in stanje etimologije sta ilustrirana s poljudnimi in nazornimi razlagami.

Napovedi preostalih predavanj v ciklu so na voljo na tej povezavi.

Kot vodilna ustanova na področju jezikovnega izobraževanja v slovenskem prostoru si na FF UL prizadevamo za promocijo učenja in poučevanja sodobnih, klasičnih in drugih starih jezikov, ki jih v okviru študijskih programov, predmetov, lektoratov in tečajev poučujemo kar 52; ponazarja jih spodnja grafika.

Vabljeni k spremljanju aktualnih dogodkov ob Letu jezikov FF na tej spletni strani. Sledite nam lahko tudi prek Facebooka. Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu letojezikov@ff.uni-lj.si.