O-STA

žalost - rdeči karton

Vrednote oblikujeko svet. Kot sponzor podpiramo tako dobrodelne kot športne organizacije.Vrednote naše blagovne znamke: varnost, trajnost in kakovost; so temelj naših odločitev. Razočarani smo, ker na odboru za skoke in nordijsko kombinacijo izglasovana stališča pri izboru direktorja po našem mnenju izkazujejo: nespoštovanje stroke in izobrazbe, kar odločilno vpliva na kakovost in varnost predvsem skokov in nespoštovanje odnosa do sponzorjev, sodelavcev in športnikov, kar odločilno vpliva na trajnost človeških in poslovnih odnosov.

Zaključek:Trenutno ne vidimo možnosti za podpis pogodbe za naslednje olimpijsko obdobje.

MAYA MAYA