O-STA

Zakaj ženske, zakaj starejše ženske?

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljana 13. decembra 2022 ob 15. uri vabi na predavanje dr. Dušane Findeisen. Potekalo bo v dvorani UTŽO Poljanska 6 Ljubljana. Posvečeno bo starejšim ženskam in njihovemu položaju v družbi. Starejši prinašajo v študijske skupine svoje izkušnje in te se umestijo v izobraževalni program.

V kolikšni meri pa se v programih znajdejo tudi izkušnje njihovega socialno-kulturnega spola? V kolikšni meri starejše pripravljamo na spoprijemanje z dvojno stigmo starosti in spola? V kolikšni meri jih z ustreznimi vsebinami pripravljamo na zavračanje stereotipov o njihovi starosti in spolu? Ta in druga vprašanja bomo odpirali in iskali odgovore nanje na našem izobraževalnem srečanju.

V izobraževanju odraslih so starejši navadno obravnavani kot skupina starejših posameznikov opredeljenih predvsem s starostjo in starizmi in bolj malo s svojim socialno-kulturnim spolom. Tako se malo upoštevajo izkušnje njihovega socialno-kulturnega spola, ki so si jih nabirali skozi življenje, a socialno-kulturni spol je v starosti še bolj pomemben kot v otroštvu, mladosti ali odraslosti (največkrat zaradi družbenih pogledov, bolj kot zaradi psiholoških sprememb in fizioloških značilnosti poznejših let življenja).

Neenakosti med socialno-kulturnima spoloma se gradijo vse življenje (razlike v izobraženosti, poklicna segregacija, dohodek itd.) V starosti so neenakosti še močnejše in tako privedejo do "akumulacije neprednosti" (Cruikshank, 2003). Starejše učence, še posebej ženske, velja opolnomočiti kot predstavnike/ce svojega spola, izobraževalni programi pa ne smejo mimo vprašanj socialno-kulturnih-spolov. Nasprotno, morajo opolnomočiti starejše ženske v njihovi borbi za to, da bi bile videne, prepoznane, cenjene v njihovi resnični drugačnosti in zaradi zmožnosti, da se dopolnjujejo z moškimi (Greer,2017).