O-STA

V ponedeljek konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje


V ponedeljek, 5. decembra, ob 17. uri bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje.

Na dnevnem redu konstitutivne seje novega sklica Sveta Mestne občine Velenje so naslednje točke:

1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta;

2. poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;

3. imenovanje tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana;

4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom sveta;

5. poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;

6. imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani, in sicer na povezavi: https://www.velenje.si/seje-sveta-mov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje