O-STA

Evropski projekt CutCancer za napredne predklinične raziskave raka v Sloveniji

Z veseljem sporočamo, da je projekt CutCancer - TWINNING FOR EXCELLENCE TO STRATEGICAL ADVANCE RESEARCH IN CARCINOGENESIS IN CANCER - odobren za financiranje!

Projekt CutCancer bo omogočil izvajanje najsodobnejših pristopov in metodologij na področju predkliničnih raziskav raka v Sloveniji.

Namen projekta je okrepiti in povečati raziskovalno in inovacijsko zmogljivost ter odličnost koordinatorja projekta Nacionalnega inštituta za biologijo v Sloveniji preko sodelovanja in usmerjenih aktivnosti s tremi mednarodno priznanimi institucijami:

· Swansea University v Veliki Britaniji

· Stockholm University na Švedskem in

· VU Medical Center Amsterdam na Nizozemskem.

Projekt CutCancer bo na Nacionalnem inštitutu za biologijo omogočil napredne raziskave karcinogeneze in odpornosti raka na zdravljenje z uporabo 3D celičnih modelov in vitro, visoko zmogljivih pristopov za vrednotenje genomske nestabilnosti, prostorske analize in analize na nivoju posameznih celic. Projekt bo vključeval razvoj sinergij med partnerskimi raziskovalnimi institucijami, spodbujanje povezovanja in sodelovanja v prihodnjih raziskovalnih in inovacijskih procesih.

Povzetek projekta in številke

Ime: CutCancer - TWINNING FOR EXCELLENCE TO STRATEGICALLY ADVANCE RESEARCH IN CARCINOGENESIS AND CANCER

Razpis EU in oznaka: HORIZON-WIDERA -2021- ACCESS -03 (Twinning), 101079113

Koordinator: Nacionalni inštitut za biologijo, Slovenija

Partnerji: 4

Začetek: 1. januar 2023

Trajanje: 36 mesecev

Proračun: 1.197.550 €