O-STA

Drugi koncert 8. Filharmoničnega festivala baročne glasbe

Federico Maria Sardelli, glasbeno vodstvo

20. januar 2023 ob 19.30

Nemir

Orkester Slovenske filharmonije

Federico Maria Sardelli glasbeno vodstvo

Johann Anton Fils (1733-1760)

Simfonija št. 2 v g-molu, op. 2

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Uvertura iz scenske glasbe za tragedijo Olympie, VB 29

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)

Simfonija št. 4 v c-molu, op. 12

Friderik II. Veliki (1712-1786)

Simfonija za pastirsko igro Il Ré Pastore

Joseph Haydn (1732-1809)

Simfonija št. 98 v D-duru, "Čudež"

Orkestrske skladbe na drugem koncertu Filharmoničnega festivala baročne glasbe so nastale v obdobju med letoma 1743 in 1791, ko so v glasbi cenili preprostost in spevnost, a so hkrati iskali dotlej neslutene kontraste. Spored sega od zgodnje simfonije pruskega kralja Friderika II. do Haydnove "londonske" simfonije, ki so jo poimenovali "Čudež" po izvedbi, med katero so se poslušalci čudežno izognili lestencu, ki je padel s stropa. Drugi skladatelji so danes manj znani: Fils je deloval kot violončelist na mannheimskem dvoru, Kraus je vodil kraljevo kapelo v Stockholmu, Rigel pa se je uveljavil kot eden najvidnejših pariških glasbenikov.