O-STA

Mednarodna večdisciplinarna konferenca Razsrediščenje trajnostnosti: K lokalnim rešitvam globalnih okoljskih problemov

Foto: Jaka Repič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF UL) bo med 1. in 3. februarjem 2023 gostila mednarodno večdisciplinarno konferenco Razsrediščenje trajnostnosti: K lokalnim rešitvam globalnih okoljskih problemov / Decentering sustainability: Towards local solutions for global environmental problems, ki bo potekala v sodelovanju Univerze v Ljubljani in raziskovalne mreže Common Ground. Program najdete na spletni strani konference.

Na konferenci bo sodelovalo več kot 100 domačih in tujih raziskovalcev s področij družboslovja, humanistike, tehnike, naravoslovja in interdisciplinarnih znanosti, ki se ukvarjajo z izzivi okoljske trajnostnosti in trajnostnega razvoja. Zaradi fokusa na razsrediščenju trajnostnosti in usmerjenosti k lokalnim odzivom na globalne probleme bo imela konferenca izrazit antropološki poudarek.

Za širšo javnost so relevantni predvsem vabljena predavanja mednarodno uveljavljenih znanstvenikov ter sklepna okrogla miza z vodilnimi domačimi strokovnjaki in raziskovalci:

- prvo vabljeno predavanje: 1. 2. 2023, 9.40-10.55: Veronica Strang, Univerza v Oxfordu, Univerza v Durhamu, naslov predavanja: Pravična razmerja: zamišljanje trajnosti z neantropocentričega gledišča / Equitable Relations: re-imagining sustainability from a non-anthropocentric perspective,

- drugo vabljeno predavanje: 2. 2. 2023, 9.10-10.25: Katja Vintar Mally, Univerza v Ljubljani, naslov predavanja: Čigava trajnost? Ko se (lokalne) družbeno-ekonomske aspiracije srečajo z globalnimi okoljskimi omejitvami / Whose Sustainability? When (Local) Socio-economic Aspirations Meet Global Environmental Limits,

- tretje vabljeno predavanje: 3. 2. 2023, 9.10-10.25: Thomas Hylland Eriksen, Univerza v Oslu, naslov predavanja: Prihodnost raznolikosti v antropocenu / The future of diversity in the Anthropocene,

- okrogla miza z naslovom Prehod k trajnostnim tehnologijam in družbam / Transition to Sustainable Technologies and Societies: 3. 2. 2023, 15.00-17.00, govorci: Lučka Kajfež Bogataj, Rajko Muršič, Janez Potočnik, Emilija Stojmenova Duh in Tomislav Tkalec. Pogovor bo moderiral Jure Vetršek.

Vsi izpostavljeni dogodki bodo potekali v angleškem jeziku v predavalnici 18 na FF UL na Aškerčevi 2 v Ljubljani.

Konferenca je namenjena izključno prijavljenim udeležencem, zato vljudno prosimo, da se najavite na spodnja kontakta in se ob prihodu oglasite na informacijski točki v avli fakultete.

Za dogovore glede intervjujev z vabljenimi govorci se prav tako obrnite na spodnja kontakta.

Dodatne informacije za medije: Ana Svetel (ana.svetel@ff.uni-lj.si) in Veronika Zavratnik (veronika.zavratnik@ff.uni-lj.si).

Foto: Konferenca Razsrediščenje trajnostnosti (avtor: Jaka Repič)

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta