O-STA

Sofinanciranje aktivnosti s področja turizma za večjo prepoznavnost


S sofinanciranjem programov in projektov s področja turizma spodbujamo delo z mladimi, ohranjanje snovne in nesnovne dediščine ter razvoj trajnostnega turizma tako pri delovanju društev kot pri izvedbi dogodkov in prireditev. Gre za neprecenljiv del turističnega sektorja, ki je v sožitju z lokalno skupnostjo. Za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev namenjamo letos 17.000 evrov, za sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov pa 4.000 evrov.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi) je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2023. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma ter realizacija turističnih projektov. Rok za oddajo vloge je 10. marec do 12. ure.

Ponosni smo, da je Velenje lani zabeležilo 27.904 nočitev in 11.691 prihodov, kar je za 70 % več prenočitev oz. 109 % več prihodov kot v letu 2021. Razmerje med domačimi in tujimi nočitvami v Mestni občini Velenje je bilo 28/72 v prid tujim gostom. Povprečna doba bivanja je bila 2,4 dni. Turistični rezultati iz leta 2022 so se približali rezultatom iz leta 2019 oz. obdobja pred pandemijo covid-19.

Eden večjih izzivov v preteklem letu je bil prav gotovo pričetek izvajanja nove strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027, s ciljem postati najprijaznejša destinacija za družine v Sloveniji. Šaleška dolina je v letu 2022 postala edina vodilna destinacija v Sloveniji, ki ima v zbirki Slovenia Unique Experience kar tri doživetja. Poleg doživetja Velenje Underground sta naziv prejela še nova doživetja Skrivnosti potopljenih vasi in Polet v usnjarno Evrope.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje