O-STA

InnoRenew CoE praznuje Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Letos je mednarodni dan žensk in deklet v znanosti osredotočen na vlogo žensk in deklet v znanosti v povezavi s cilji trajnostnega razvoja (CTR). V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE zasledujejo 17 ciljev trajnostnega razvoja, tudi s prizadevanji za raznolikost kadra, vključujoč enakost spolov.

Generalna skupščina Združenih narodov je 11. februar razglasila za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. S tem so želeli spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter promovirati enakopravne možnosti v znanosti, udeležbo v znanosti in dostop do nje. Letos je ta dan osredotočen na vlogo žensk in deklet v znanosti v povezavi s cilji trajnostnega razvoja. S tem želijo povezati mednarodno skupnost z ženskami in dekleti v znanosti ter tako okrepiti vez med znanostjo, politiko in družbo. Izpostavili bodo najboljše prakse, strategije in uporabne rešitve za obravnavanje izzivov in priložnosti, povezanih s cilji trajnostnega razvoja.

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE je dejala: "V InnoRenew CoE smo si že od samega začetka zadali trajnostnost kot eno ključnih vrednot, načel in aktivnosti inštituta. Poleg tega je enakost spolov zelo pomembna tema za nas, saj smo prepričani, da lahko le z odgovornim, pravičnim in uravnoteženim delovnim okoljem pridemo do prebojnih spoznanj in odličnih rezultatov, ne glede na spol, narodnost, raso, etnično poreklo, ali drugo."

InnoRenew CoE si pri zaposlovanju prizadeva za raznolikost kadra. Trenutno je na inštitutu med 65 zaposlenimi 48 odstotkov žensk. V študijskem letu 2022/2023 je v InnoRenew CoE 19 zaposlenih vpisanih na doktorski študij, in med njimi je 53 odstotkov žensk, ki delujejo na različnih področjih - obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, kineziologija, pedagogika, kemija, računalništvo. To je zagotovo vzpodbuden podatek za prihodnost v znanosti.

V InnoRenew CoE tudi nadaljujejo z vključevanjem razsežnosti spola v raziskave inštituta, kar temelji na načrtu za enakost spolov, ki so ga v inštitutu zasnovali v letu 2021.

Poleg tega delo v InnoRenew CoE temelji na interdisciplinarnosti in povezovanju v znanstvenem in mednarodnem okviru. Raziskave na inštitutu so zato zelo raznolike. Približno polovica zaposlenih je iz Slovenije, preostali pa prihajajo z različnih koncev sveta, ne le iz Evrope. Prihajajo iz 21 držav, vključno z Belgijo, Bosno in Hercegovino, Češko, Finsko, Francijo, Gano, Hrvaško, Indijo, Italijo, Kitajsko, Madžarsko, Mehiko, Norveško, Pakistanom, Poljsko, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Tajsko, Tunizijo in ZDA.

V skladu z letošnjim izzivom mednarodnega dneva žensk in deklet v znanosti, so se v InnoRenew CoE odločili, da se odzovejo in svoje zaposlene prosili, naj delijo svoja razmišljanja v zvezi s 17 cilji trajnostnega razvoja ter vlogo raznolikega in uravnoteženega kolektiva v InnoRenew CoE. Med njimi:

· Mariem Zouari, raziskovalna asistentka in doktorska študentka v InnoRenew CoE, glede na cilj za poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih (CTR cilj 3): "Z izvajanjem preprostih zavestnih navad lahko vsi prispevamo k zmanjšanju emisij in dihanju čistejšega zraka."

· Dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE, o cilju za zagotovitev trajnostnega načina proizvodnje in porabe (CTR cilj 12): "Še vedno mislimo, da bo težave našega planeta rešil nekdo drug. Ne gre tako. Vsem more biti bolj mar, kupovati moramo manj, varčevati več, uporabljati pametno in izbrati dobro."

Ostale misli si lahko preberete tukaj.