O-STA

Delovni obisk ministra Luke Mesca v Celju

Minister Luka Mesec in župan Matija Kovač
Delovni sestanek na Javnem zavodu Socio z direktorico Suzi Kvas

Celje, 14. februar 2023 - Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je v petek na delovnem obisku gostil ministra za delo, družino in socialne zadeve Luko Mesca. Najprej sta se srečala na Mestni občini Celje, delovni pogovor pa nadaljevala na Javnem zavodu Socio. Obiskala sta tudi Večgeneracijski center.

Med številnimi temami, o katerih sta se pogovarjala župan in minister, posebej izpostavljamo tri: integracijsko politiko, izvajanje programa javnih del in regijsko štipendijsko shemo.

Župan je ministru predstavil nekatere izzive, na katere pri svojem delu v zadnjih letih opozarjajo predstavniki izobraževalnih ustanov v mestu in ki so vezane predvsem na slabše poznavanje jezika pri priseljenih otrocih in njihovih starših. Kljub temu, da v celjskih osnovnih šolah sicer že zagotavljajo različne oblike dodatne pomoči, je župan ministra pozval k skupnemu iskanju sistemskih rešitev za lažjo in učinkovitejšo integracijo v učni proces. Prav tako je ministrstvo pozval k nadaljevanju financiranja nekaterih programov socialne aktivacije, ki so v preteklih letih že prinašali dobre rezultate.

Župan je skupaj s strokovnimi sodelavci izpostavil izkušnjo izvajanja programov javnih del, pri katerih zaradi pozne objave vsakoletnih razpisov prihaja do prekinitev kontinuitete dela. Zavodi, ki se vključujejo v program, Zavod RS za zaposlovanje pozivajo, da bi povabilo za izbor javnih del vsako leto objavili dovolj hitro, tako da bi bile zaposlitve možne s 1. januarjem naslednje leto. Starejšim brezposelnim osebam bi (poleg invalidov) morala biti omogočena vključitev v sistem javnih del, ki bi bila daljša od enega leta - vsaj dve leti oziroma do upokojitve.

Tretja od pomembnejših tem, o katerih sta govorila župan in minister, je Regijska štipendijska shema, v katero je bila Mestna občina Celje vključena od leta 2007. Tudi v bodoče imamo interes sofinancirati štipendije, saj je za Mestno občino Celje zelo pomembno v regiji zadržati mlade kadre. Ker štipendijska shema za leto 2022/2023 še ni razpisana, štipendij preko Razvojne agencije Savinjske regije občina ne more več sofinancirati, kljub temu, da ima v predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen predvidenih 60.000 EUR. Največjo težavo neobstoječa štipendijska shema predstavlja Zdravstvenemu domu Celje in Splošni bolnišnici Celje, ki se soočata s pomanjkanjem kadra.

S podaljšanjem skupne štipendijske sheme bi lahko še naprej sofinancirali dosedanje štipendiste in vzpodbudili nove štipendiste s področja zdravstva in ostalih deficitarnih poklicev, da ostanejo v Mestni občini Celje.

Župan Matija Kovač se je z ministrom Luko Mescem pogovarjal še o drugih pomembnih temah, kot sta dolgotrajna oskrba in stanovanjska politika. Do vsega je minister izkazal veliko razumevanja in zagotovil, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo država podprla pomembne projekte in pobude, ki smo jih naslovili.