O-STA

Marca razpis za najemnike oskrbovanih stanovanj na Žarovi

Izgradnja oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti poteka skladno s terminskim planom. Konstrukcija objekta je že zgrajena, vgrajeno je tudi stavbno pohištvo. Izvajalec del, podjetje VG5, d. o. o., trenutno izvaja groba dela na elektro in strojnih inštalacijah. Začeli so tudi s komunalnim urejanjem zunanje ureditve. Z arhitektom se že dogovarjamo glede zasnove notranje opreme (kuhinje in vgradne omare). Objekt bomo namenu predali predvidoma septembra, že naslednji mesec pa bomo objavili razpis za najem oskrbovanih stanovanj.

V novih oskrbovanih stanovanjih na Žarovi cesti bo 12 stanovanjskih enot s skupnimi prostori za druženje. Stanovanja bodo namenjena starejšim od 65 let s stalnim bivališčem v Velenju. Tudi okolico objekta bomo uredili tako, da bo omogočala kakovostno bivanje starejšim osebam.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje