O-STA

Velenje prepoznano kot občina zdravja


V Ljubljani je včeraj potekala konferenca Zlati kamen, ki je vsakoletno srečanje predstavnikov lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. Poleg nagrad za razvojno najbolj prodorne občine, so podelili tudi nagrado občina zdravja. Mestna občina Velenje je bila na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ med finalisti in na koncu tudi izbrana za občino zdravja. Priznanje je prevzela podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević.

Strokovna komisija je v obrazložitvi med drugim zapisala:

Finalistke izbora Občina zdravja 2023 so Velenje, Izola, Gorenja vas-Poljane, Trzin, Starše, Brda, Mirna, Murska Sobota in Ravne na Koroškem. Naziv in plaketo Občina zdravja za leto 2023 prejme Mestna občina Velenje.

Skrb za zdravje občanov se kaže v vključenosti zdravja v krovno občinsko strategijo ter številnih akcijskih načrtih, vezanih na njo. Ob tem so občani aktivno vključeni v pripravo strateških in razvojnih dokumentov, skozi vse leto pa lahko sooblikujejo življenje v občini tudi preko interaktivnega portala Sooblikujmo Velenje. MO Velenje sodi med tiste občine, ki širšim vsebinam zdravja namenja enega večjih proračunskih deležev. Vrednosti ključnih kazalnikov zdravja so se v zadnjih letih nenehno izboljševale, med njimi izpostavljamo zmanjšanje prekomerne prehranjenosti otrok in odraslih, nižji delež kadilcev, manj tveganega pitja alkohola in izrazito rast odzivnosti v presejalna programa SVIT in DORA. Manj je hospitalizacij zaradi astme pri otrocih in mladostnikih, zaradi klopnega meningoencefalitisa ter poškodb v transportnih nezgodah.

Področje zdravstva je zadnja leta zelo kritično v celotni državi. Z epidemijo so se še bolj pokazale slabosti zdravstvenega sistema. Želimo si, da bi vsi naši občanke in občani imeli dostop do zdravstvenih storitev in zagotovljeno vso ustrezno zdravstveno oskrbo. Žal se tudi v Velenju soočamo s pomanjkanjem zdravnikov, zato Zdravstveni dom Velenje tudi v sodelovanju z lokalno skupnostjo izvaja več ukrepov za rešitev tega vseslovenskega problema. Pred kratkim smo objavili javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje, na katerega sta prispeli dve prijavi. Sedaj mora komisija preveriti še vse podatke v javno dostopnih evidencah, prejeti morebitne dopolnitve in pripraviti poročilo, zato bomo o tem še obveščali. Sofinanciramo posodobitev opreme v zdravstvenem domu, sofinanciramo investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, omogočamo delovno terapijo na domu, podpiramo sistem prvega posredovalca in zagotavljamo zadostno število defibrilatorjev in omogočamo e-oskrbo,

Letošnja konferenca Zlati kamen je imela dva sklopa: prvi je bil namenjen celotnemu ustroju lokalne samouprave in podelitvi nagrad Zlati kamen. V drugem delu pa so bile v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin predstavljene najboljše prakse razvoja ter reševanja izzivov lokalne samouprave. V dopoldanskem delu so pripravili okroglo mizo na temo zdravja, na kateri je sodeloval direktor Zdravstvenega doma Velenje mag. Janko Šteharnik.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje