O-STA

Velenje izbrano v NetZeroCities program Pilot Cities


Velenje je bilo v okviru dvoletnega programa Pilot Cities, ki ga financira EU in je del misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, izbrano za testiranje ter izvajanje inovativnih pristopov za razogljičenje mesta.

Skupaj z 52 pilotnimi mesti bomo testirali različne inovativne pristope na področjih, kjer prihaja do največjih emisij toplogrednih plinov. Z Mestno občino Kranj, ki je vodilni partner konzorcija, katerega poleg Mestne občine Velenje sestavljajo še Mestna občina Ljubljana, Inštitut Jožef Stefan in Evirodual, bomo izvedli številne aktivnosti, ki bodo podprte z informacijskimi kampanjami in vključevanjem meščanov. V Velenju bomo v okviru projekta vzpostavili podnebno energetske pisarno, v kateri se bodo izvajala izobraževanja in svetovanja za občane ter izdelali tudi digitalno orodje za analizo in obdelavo podatkov, ki nam bodo pomagali zasledovati cilje v okviru misije.

Program Pilot Cities je priložnost za povezovanje, izmenjavo izkušenj z drugimi mesti in prenos dobrih praks. Končni cilje aktivnosti je pospešen prehod mest k podnebni nevtralnosti po vsej Evropi.

Več o NetZeroCities programu Pilot Cities si lahko preberete tukaj.

cid:image003.jpg@01D94C4F.82C1DA10

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje