O-STA

Pospeševalnik ženskega podjetništva na dogodku v Ženevi obeležuje triletni jubilej in v partnerstvu z Mednarodno telekomunikacijsko zvezo začenja digitalni inovacijski izziv za ženska zagonska podjetja


NEW YORK IN ŽENEVA-(BUSINESS WIRE)-- Ob priznavanju prepletenega odnosa med inovacijami, tehnologijo, digitalnim prostorom in neenakostjo spolov, je Pospeševalnik ženskega podjetništva (Women's Entrepreneurship Accelerator - WEA) zbral visoke predstavnike svojih ustanovnih partnerjev, da bi obeležil svojo tretjo obletnico delovanja s pravočasno razpravo pred CSW67 o tem, kako uvesti spremembe, da bi ustvarili inovacijski ekosistem, ki bo bolj vključeval spol in obravnaval digitalno vrzel med spoloma.

Na konferenci CSW67 je bila tema inovacij in tehnologije prvič od njenega začetka celostno obravnavana z vidika spola, kar je edinstvena priložnost za preučitev vplivov inovacij in tehnologije z vidika spola s priporočili, ki bodo določila smer za bolj vključujoče in pravično digitalno gospodarstvo.

S ciljem odpravljanja ovir, s katerimi se soočajo podjetnice pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (SDG), si WEA prizadeva ustvariti ugoden ekosistem digitalnih inovacij za podjetnice, da bi države izkoristile prednosti digitalne preobrazbe, ki poteka za doseganje bolj vključujočega in trajnostnega sveta.

Dogodek ob obletnici WEA, ki ga je gostila Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) v Ženevi in na katerem se je zbralo še pet partnerjev WEA iz ZN, je poudaril potrebo po vlaganju v podjetnice s pomočjo digitalnih tehnologij za povečanje obsega njihovega poslovanja. Dogodek je poudaril, da digitalna revolucija ponuja izjemne priložnosti za izboljšanje gospodarskega položaja žensk, saj odpira dostop do znanja in mednarodnih trgov ter ženskam omogoča sodelovanje s širšo mrežo. Dogodek je bil namenjen tudi poudarjanju tveganj, ki jih predstavlja digitalna preobrazba, ki je v teku, pri ohranjanju obstoječih vzorcev neenakosti med spoloma. Ključni povzetki dogodka so bili:

 • V obstoječih inovacijskih in zagonskih ekosistemih zelo primanjkuje raznolikosti spolov, značilna pa je tudi neenakomerna porazdelitev priložnosti in finančnih sredstev.

 • Podjetnice se vedno znova soočajo s pomanjkanjem kapitala in naložb za povečanje obsega svojega poslovanja1, omejenim dostopom do povezljivosti ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), kot tudi priložnosti za učenje ključnih spretnosti, potrebnih za konkurenčnost v digitalnem gospodarstvu.2

 • Tudi digitalne tehnologije, platforme in orodja krepijo škodljive spolne stereotipe ter diskriminirajo ženske in dekleta, če niso že od samega začetka zasnovani tako, da so varni, vključujoči in dostopni. Na primer, spolne pristranskosti, najdene v naborih podatkov in kodirane v izdelkih z algoritmi umetne inteligence lahko vodijo do sistemov in storitev, ki ponavljajo vzorce diskriminacije.

 • Ženske in dekleta, zlasti tiste, ki so bolj izpostavljene številnim in prepletajočim se oblikam diskriminacije, so tudi glavne tarče spletnega nasilja in zlorab, ki jih izrinjajo iz javnega sodelovanja, pogovorov in širšega digitalnega prostora. To je le nekaj perečih izzivov, za katere so v digitalni dobi potrebne rešitve, ki bodo vključevale enakost spolov.

Ali ste vedeli:

 • 37 % žensk na svetu nima dostopa do interneta.3

 • Do leta 2050 bo 75 % delovnih mest povezanih s področji znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike.4

 • Danes ženske zasedajo le 22 % delovnih mest na področju umetne inteligence in le 1 od 3 svetovnih raziskovalcev je ženska.5

 • Samo 28 % diplomantov inženirjev in 40% diplomantov računalništva je žensk.6

 • Izključenost žensk iz digitalnega sveta je v zadnjem desetletju zmanjšala bruto domači proizvod držav z nizkimi in srednjimi dohodki za 1 bilijon dolarjev.7

Začetek tekmovanja Digitalni inovacijski izziv Pospeševalnika ženskega podjetništva

Na dogodku je bil uradno predstavljen Digitalni inovacijski izziv Pospeševalnika ženskega podjetništva, ki ga je ITU ob podpori družbe Mary Kay Inc. pripravila kot ključno priložnost za napredovanje te agende. Globalni izziv je zbral 10 najboljših digitalnih praks in digitalnih rešitev, ki lahko ustvarijo ekosistem za zagonska podjetja in podjetja velikega obsega, ki bo bolj vključeval enakost spolov. Ti zmagovalci bodo pridobili dostop do Programa ekosistema digitalnih inovacij, v okviru katerega bodo deležni usposabljanja za krepitev zmogljivosti, ki jim bo pomagalo izpopolniti poslovne načrte, pa tudi specializiranega mentorstva in dostopa do mreže ustvarjalcev sprememb.

Izvlečki iz dogodka ob obletnici WEA:

 • Doreen Bogdan-Martin, direktorica Mednarodne telekomunikacijske zveze, je spregovorila o dokazanih gospodarskih učinkih zmanjševanja digitalne vrzeli med spoloma in opozorila, da je bil samo leta 2020 potencialni izpad prihodkov zaradi pomanjkanja dostopa žensk do podjetniških priložnosti izračunan na 126 milijard dolarjev. Bogdan-Martinova je pozvala, da je treba storiti še več za razvoj digitalnega ekosistema, ki bo vključeval enakost spolov, s partnerstvi s podjetji, organizacijami civilne družbe, oblikovalci politik, regulativnimi organi in sestrskimi agencijami ZN.

 • Deborah Gibbins, glavna operativna direktorica pri družbi Mary Kay, je opozorila, da je prehod na digitalno tehnologijo edinstvena priložnost za ženske, da uvedejo inovacije in povečajo obseg svojih podjetij, vendar lahko digitalni pospešek tudi ohranja neenakosti. V ta namen je Gibbinsova pozvala k odpravi neenakosti in vzpostavitvi okolja, ki bo ženskam omogočilo polno udeležbo v digitalnem gospodarstvu.

Digitalni inovacijski izziv je najnovejša pobuda WEA. Na dogodku so partnerji WEA izpostavili ključna področja dela, ki so jih opravili v podporo ženskemu podjetništvu od začetka tega transformativnega partnerstva z več deležniki.

 • Razvoj spletnih podjetniških veščin

Mednarodni trgovinski center (ITC) je izpostavil prvi brezplačni spletni Program podjetniškega certifikata, ki je bil razvit v podporo WEA in se je začel izvajati januarja 2022. Digitalni učni načrt s 27 moduli zajema 7 ključnih stopenj podjetniške poti in je na voljo v angleščini, španščini, francoščini, kmalu pa tudi v arabščini, ruščini in kitajščini. Učni načrt je obogaten z 200 videoposnetki, cilj pa je naučiti ambiciozne in uveljavljene podjetnike veščin za načrtovanje in ustanovitev svojih podjetij. Udeleženci se naučijo, kako prevzeti podjetniško kulturo, razviti poslovne ideje in spoznati metodologije zagonskih podjetij, pripraviti poslovni model, oblikovati govor, identificirati vire financiranja, poiskati prave partnerje in mentorje ter sestaviti ekipo.

 • Zagovorništvo zasebnega sektorja na področju javnih naročil, ki upoštevajo načela enakosti spolov

Agencija ZN za ženske je opozorila na svoje delo pri spodbujanju javnih naročil, ki upoštevajo enakost spolov, in izpostavila lanskoletno objavo zagovorniškega poročila s podporo Globalnega dogovora ZN z naslovom Strateška vrednost javnih naročil. Zakaj je javno naročilo, ki upošteva spol, poslovno smiselno. V kratkem poročilu so predstavljeni prepričljivi dokazi o prednostih krepitve udeležbe žensk v dobavnih verigah zasebnega sektorja za doseganje vključujoče gospodarske rasti in trajnostnega razvoja.

 • Odpravljanje ovir, s katerimi se soočajo zagonska podjetja v lasti in pod vodstvom žensk

Agencija ZN za ženske v regija Evropa in Srednja Azija (ECA) so spregovorile o prvem ženskem podjetniškem sejmu EXPO, ki bo leta 2021 potekal po vsej regiji in bo povečal zmogljivosti podjetnic za privabljanje naložb. To je doseglo vrhunec v Investors Pitch Finale (Finale predstavitve vlagateljev) aprila 2022, kjer je 25 podjetnic iz 9 držav (Turčija, Bosna in Hercegovina, Gruzija, Kazahstan, Kosovo, Kirgizistan, Severna Makedonija, Moldavija in Srbija) predstavilo svoja zagonska podjetja in poslovne načrte v zgodnji fazi, da bi se spoprijelo z enim največjih izzivov, s katerimi se podjetnice soočajo pri razvoju svojih podjetij - dostopom do kapitala. Po svojih predstavitvah so vlagatelji podjetnicam ponudili finančno podporo, mentorstvo in priložnosti za mreženje, da bi jim pomagali povečati obseg poslovanja. Novembra 2022 so se na drugi konferenci v živo EXPO ženskega podjetništva, v sodelovanju z družbo PricewaterhouseCoopers, Evropsko banko za obnovo in razvoj ter podjetjem Yildiz Holding zbrale podjetnice in poslovni partnerji, da bi mobilizirali in sprejeli konkretne ukrepe za napredek na področju razvoja ženskega podjetništva v regiji ECA.

 • Politika in zagovorništvo ženskega podjetništva v regiji Latinska Amerika

Mednarodna organizacija dela (ILO) je predstavila svojo politiko in zagovorništvo v podporo razvoju podjetništva žensk v Latinski Ameriki. V letih 2020-2021 je ILO v podporo WEA izvedla in objavila oceno političnih pogojev, ki vplivajo na podjetništvo žensk, s poudarkom na trgovinskem in industrijskem sektorju v Mexico Cityju. Ocena je vključevala vrsto 19 izvedljivih priporočil za odpravo institucionalnih vrzeli, ki obstajajo za podjetnice. V Braziliji je ILO sodelovala z organizacijo Serviçio Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) pri zagovarjanju razvoja podjetništva žensk s sklopom komunikacijskih kampanj in kampanj za ozaveščanje, delavnic in dogodkov za krepitev zmogljivosti.

Posnetek dogodka je na voljo tukaj.

O Pospeševalniku ženskega podjetništva

Pospeševalnik ženskega podjetništva (WEA) je partnerstvo več deležnikov na področju ženskega podjetništva, ki je bil ustanovljeno na 74. zasedanju Generalne skupščine ZN. Združuje šest agencij ZN, Mednarodno organizacijo dela (ILO), Mednarodni trgovinski center (ITC), Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU), Razvojni program ZN (UNDP), Globalni dogovor ZN (UNGC), Agencijo ZN za ženske in družbo Mary Kay Inc., da bi do leta 2030 opolnomočili 5 milijonov podjetnic.

Končni cilj pobude je povečati razvojni učinek ženskega podjetništva pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) z ustvarjanjem ugodnega ekosistema za podjetnice po vsem svetu. Pospeševalnik ponazarja preobrazbeno moč večstranskega partnerstva edinstvenih razsežnosti za izkoriščanje potenciala podjetnic. Več o tem na we-accelerate. Sledi nam: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

1 Raziskave kažejo, da se podjetnice soočajo s finančnimi primanjkljaji v višini 1,5 bilijona dolarjev. MSME Finance Gap, International Finance Corporation, 2017. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03522e90-a13d-4a02-87cd-9ee9a297b311/121264-WP-PUBLIC-M SMEReportFINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m5SwAQA

2 Od približno 2,9 milijarde ljudi, ki so še vedno brez povezave, je večina žensk in deklet, za katere je manj verjetno, da bodo uporabljale telefon, dostopale do interneta ali imele spretnosti za uporabo digitalne tehnologije. https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2022/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2022.pdf?utm_source=website&utm_medium=download-button&utm_campaign=gender-gap-2022

3 ITU (2022). Facts and Figures 2022 - The gender digital divide (itu.int)

4 A smart move (pwc.com.au)

5 https://www.unesco.org/reports/science/2021/en/women-digital-revolution

6 We need more girls and women in science. What are three ways in which we can support them? (worldbank.org)

7 Agencija ZN za ženske. Napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Posnetek spola 2022.

Veljavna verzija sporocila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoc in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.

Na voljo so fotografije/večpredstavnostno gradivo: https://www.businesswire.com/news/home/53363951/en

Kontaktni podatki

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 ali media@mkcorp.com