O-STA

Na seji sveta tudi o nedavnem tragičnem dogodku


Danes so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje uvodoma prisluhnili o nekaterih dejstvih v zvezi s tragičnim dogodkom, ko je v sredo, 29. marca, Velenjčan na poti do zdravstvenega doma izgubil življenje. V Zdravstvenem domu Velenje so takoj po nesreči uvedli notranjo strokovno preiskavo, s katero bodo raziskali okoliščine dogodka. Do tega trenutka preiskava še ni bila zaključena, prve analize pa kažejo, da vzrok smrti in razlogi za iskanje pomoči pri zdravniku niso povezani. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je povedal, da je potrebno vrniti zaupanje v zdravstvo, zato meni, da so spremembe nujne.

Primer je na seji podrobneje predstavila dr. Janja Fišter, svoje stališče pa je podal tudi direktor Zdravstvenega doma mag. Janko Šteharnik, ki je poudaril, da je služba nujne medicinske pomoči v Velenju odlična, da pa je marsikatera pomanjkljivost v našem zdravstvenem sistemu, ki pogosto onemogoča ustrezno ukrepanje, na kar že dolgo opozarja pristojno ministrstvo. Na podlagi preiskave vseh protokolov, bodo uvedli nekaj izboljšal pri delovanju zdravstvenega doma (snemanje vseh klicev, tudi prevezanih, boljši dostop zdravnika do vseh izvidov in čimprejšnja vključitev Zdravstvenega doma Velenje v dispečarski sistem NMP).

Župan neposredne pristojnosti pri delovanju javnega zdravstvenega doma nima. Zdravstveni dom ima direktorja, ki za svojega dejanja odgovarja, je pa pomembno, da javni zavod deluje v sozvočju z lokalno skupnostjo. Svet zavoda je tisti, ki potrdi direktorja in sedaj svet zavoda šteje sedem članov, od katerih sta dva imenovana s strani sveta Mestne občine Velenje. Župan bo zaradi boljšega nadzora nad upravljanjem in delovanjem velenjskega zdravstvenega doma predlagal sistemsko spremembo pri številu članov sveta zavoda, saj je prav, da se to uredi tako, da ima Mestna občina Velenje, ki tudi sofinancira delovanje zdravstvenega doma, večjo legitimno moč nadzora. Župan je izrazil željo, da svet zavoda zdravstvenega doma z direktorjem čimprej sklene dogovor glede njegovega odstopa s funkcije direktorja, ter da se vrne zaupanje v javno zdravstvo in delovanje našega zdravstvenega doma.

Ko bo notranji nadzor zaključen in ko bodo znana vsa dejstva, bomo o tem seveda obvestili tudi javnost.

Še enkrat svojcem umrlega in vsem vpletenim v ta žalostni dogodek izrekamo iskreno sožalje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje